• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính

Ngày 21/02/2019, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính.

​       Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách rà soát thủ tục hành chính, của phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình. Việc tổ chức hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức của công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, xem công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và quy định có liên quan, nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo... gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho các cá nhân và tổ chức. 

800.jpg

           Năm 2019, theo kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, cần rà soát 04 nhóm thủ tục với 109 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

          Trong hội nghị tập huấn, lãnh đạo và chuyên viên các phòng quản lý của Sở có thủ tục hành chính, đã được ông Bùi Thanh Nam - Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, tập huấn về nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính và các nội dung thực hiện trong năm 2019.

           Đối với nội dung công bố, công khai thủ tục hành chính, thì cần cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý ngành. Nhập nội dung thông tin thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của chính phủ. Xây dựng, chỉnh sửa quy trình (lưu đồ) các bước giải quyết cụ thể từng thủ tục hành chính. Thống kê và trình chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích... làm cơ sở giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết tham khảo.

          Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2019. Cập nhật sửa đổi các quy định liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh ban hành. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục dịch vụ công theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Mở rộng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo mô hình “phi địa giới hành chính” nhằm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết công việc. Triển khai các giải pháp khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng các thủ tục hành chính trực tuyến được công bố.

           Hội nghị tập huấn đã trang bị cho các cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chính. Phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Trọng Thể​