• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính, chiều ngày 22/10/2018, lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Cuộc thi “Công chức với nền hành chính hiện đại”.
 Cuoc thi CCHC.jpg

Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn trên nền web, các cán bộ công chức có thể ở bất cứ đâu có kết nối Internet dùng các thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, laptop hay PC để tham gia trả lời trắc nghiệm trực tuyến. Sau phần thi, trang web tự động thống kê và thông báo kết quả cho người tham gia.

Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng kiến thức về cải cách hành chính, cuộc thi đã góp phần phát huy tính năng động, ham học hỏi trong cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và những vấn đề liên quan đến kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách và hiện đại hoá hành chính.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, sau khi tham gia cuộc thi đã chia sẻ: “Cuộc thi đã thành công trong việc tuyên truyền hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các giải pháp công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (dịch vụ công trực tuyến, Cổng hành chính công tỉnh Đồng Nai), và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Ngoài ra các cán bộ công chức tham gia cuộc thi còn được nâng cao hiểu biết về công tác cải cách hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, để đổi mới cách thức và làm việc hiệu quả, họ được chuẩn bị sẵn sàng cho việc hướng đến một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, tạo thuận lợi để phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Theo bà Nguyễn Ngọc Yến, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Ban tổ chức cho biết, với hình thức tổ chức thành cuộc thi có online, cán bộ công chức sẽ chủ động hơn trong việc tìm hiểu và ghi nhớ thông tin, tạo không khí sôi nổi và thu hút người tham gia nên cuộc thi sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, mỗi năm sẽ được đổi mới và nhân rộng đối tượng, nội dung và hình thức sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình đổi mới của công tác quản lý nhà nước.

Theo Kế hoạch, vào ngày 29/10/2018, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 06 giải khuyến khích cho các tập thể; 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 09 giải khuyến khích cho các cá nhân./.

Một số hình ảnh của Cuộc thi
Thi CCHC (4).jpg
Thi CCHC (2).jpg
Thi CCHC (5).jpg
Thi CCHC (3).jpg
Thi CCHC (7).jpg

Thanh Nam​

Nội dung của Cuộc thi:

- Hiểu biết về nền hành chính công trong cuộc cách mạng​ 4.0:  

+ Hiểu biết về cuộc cách mạng 4.0.

+ Việc áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động hành chính, dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước.

+ Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

+ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – PAPI.

+ Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh Đồng Nai.

+ Sử dụng ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính ở Đồng Nai.

+ Chữ ký số, chứng thư số.

+ Cơ chế một cửa, một cửa liên thông (theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ).

+ Việc sử dụng phần mềm Egov quản lý văn bản - điều hành, xử lý và giải quyết công việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hiểu biết về cải cách thể chế:

+ Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   

+ Công tác rà soát các thủ tục hành chính.

+ Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

 

- Hiểu biết về cải cách tổ chức bộ máy hành chính.

+ Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

+ Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

+ Kiến thức về Luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Hiểu biết về cải cách cơ chế quản lý tài chính công.

+ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức hàng năm.

+ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.