• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

15/07/2019

 

- 8:00:  Giao ban.

 

- 8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy. Họp các tiểu ban phục vụ diễn tập KVPT.

 

 

-14:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình. Họp sơ kết 6 tháng đầu năm BCĐ NTM tỉnh.

 

-14:00:  Hội nghị sơ kết Đảng bộ Sở VHTTDL 6 tháng đầu năm 2019.

 

Thứ ba

16/07/2019

 

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Đảng ủy Khối .

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Giao ban Khối TDTT.

 

  

 

Thứ tư

17/07/2019

 

-Cả ngày: Chủ trì: GĐ Lê Kim Bằng, PGĐ Nguyễn Xuân Thanh, PGĐ Đặng Thanh Thủy.  Dự diễn tập KVPT.

 

  

 

Thứ năm

18/07/2019

 

-Cả ngày: Chủ trì: GĐ Lê Kim Bằng, PGĐ Nguyễn Xuân Thanh, PGĐ Đặng Thanh Thủy.  Dự diễn tập KVPT.

 

  

 

Thứ sáu

19/07/2019

 

-Cả ngày: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Họp BCH Đảng bộ tỉnh.

 

  

 

Thứ bảy

20/07/2019

  

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Đi công tác tại thành phố Long Khánh.

  

 

Chủ nhật

21/07/2019

  

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Đi công tác tại huyện Trảng Bom.