• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

08/07/2019

 

- 8:00:  Giao ban.

 

  

 

Thứ ba

09/07/2019

 

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019.

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Hội thảo Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp BTC Giải VCT học sinh toàn quốc.

 

  

-14:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Đi công tác huyện Xuân Lộc.

 

Thứ tư

10/07/2019

 

-8:00: Chủ trì: Ban giám đốc Sở.  Dự Hội nghị sơ kết ngành VHTTDL 6 tháng đầu năm 2019.

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự khai mạc Hội thi văn nghệ Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai năm 2019.

 

 

-14:00: Chủ trì: Ban giám đốc Sở.  Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 24 về chiến lược quốc phòng tại Tỉnh ủy.

 

Thứ năm

11/07/2019

 

-Cả ngày: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự họp HĐND tỉnh.

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Đi công tác huyện Định Quán.

 

 

  

 

Thứ sáu

12/07/2019

 

-Cả ngày: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự họp HĐND tỉnh.

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Dự Lễ khai mạc Giải VCT học sinh toàn quốc.

 

  

 

Thứ bảy

13/07/2019

  

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Đi công tác huyện Vĩnh Cửu.

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình. Dự game show lĩnh vực gia đình.

 

 

  

 

Chủ nhật

14/07/2019