• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CÔNG KHAI - MINH BẠCH

​Vb quy định của Đảng và nhà Nước về việc đi nước ngoài 310695_1 Quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdf310695_1 Quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdf
​Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

QĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdfQĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019 QĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdfQĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức QĐ-220.signed.pdfQĐ-220.signed.pdf
​Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh QĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdfQĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdf
​Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-189.signed.pdfQĐ-189.signed.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2919 QĐ-163.signed.pdfQĐ-163.signed.pdf