• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam” và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028

Ngày 24/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam” và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đinh Kim Tuấn - Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Hồng Ân - Phó Giám đốc Sở tham dự Hội nghị.
 27-5-2024 (1).jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các thi sinh

Cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam” hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa” (1943-2023). Cuộc thi nhằm đánh giá những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa” (1943-2023). Thông qua Cuộc thi nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp làm công tác văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên toàn tỉnh tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Cuộc thi được phát động từ ngày 15-10 đến 15-11-2023. Ban tổ chức đã nhận được 127 bài dự thi của các thí sinh. Ban giám khảo đã chấm và chọn ra 20 tác giả có tác phẩm đạt kết quả cao nhất để trao giải, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về tác giả công tác tại Công an tỉnh.
Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 6/5/2024 của UBND tỉnh về tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028. Theo Kế hoạch thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi 12 di tích quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Ngoài những di tích đưa vào lộ trình tu bổ theo giai đoạn nêu trên, nếu phát sinh những nguyên nhân khách quan khác gây hủy hoại di tích như: Thiên tai, hỏa hoạn…thì các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích có thể linh hoạt đưa vào tu sửa cấp thiết theo quy định.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2024 - 2028 là 331,5 tỷ đồng.
Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn cho các đơn vị tham dự công tác lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và thi công tu bổ phục hồi di tích;… đồng thời giải đáp những thắc mắc về các nội dung xoay quanh vấn đề trùng tu, tôn tạo di tích mà các đơn vị, địa phương quan tâm./.
Trần Nhung

 ​