• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Ký kết quy chế phối hợp quản lý di tích Vườn Cao su đầu tiên - Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây

Chiều ngày 04/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Thống Nhất, Tổng Công ty cao su Đồng Nai đã ký kết quy chế phối hợp quản lý di tích Vườn Cao su đầu tiên - Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây. Tham dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Hồng Ân - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất; bà Trương Thị Huế Minh - Phó giám đốc Tổng Công ty cao su Đồng Nai cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự.

6-5-2024 (1).jpg

Thực hiện Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh, di tích Vườn Cao su đầu tiên - Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây được phân cấp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý và phải xây dựng quy chế phối hợp riêng đối với di tích nhằm quy định rõ trách nhiệm từng đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến di tích.

6-5-2024 (2).jpg

Di tích Vườn cao su đầu tiên, Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây là di tích có niên đại sớm nhất còn lại của ngành cao su Việt Nam. Nó đánh dấu sự ra đời một ngành công nghiệp hàng đầu của đất nước. Trong hơn 100 năm tồn tại của mình, di tích đã chứng kiến hàng loạt những biến thiên, thăng trầm của xã hội, biết bao cảnh cơ cực của người phu công tra thời Pháp, Mỹ;

Di tích cũng chính là nơi trực tiếp diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử đấu tranh chống thực dân - đế quốc. Đây là nơi đã nổ ra hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân cao su chống lại sự bóc lột hà khắc của bọn chủ tư bản; nơi bọn thực dân tra tấn, giết chóc những người yêu nước, hoạt động cách mạng. Di tích là lời tố cáo mãnh liệt tội ác của chế độ thực dân, là minh chứng cho tinh thần cách mạng bất khuất của nhân dân Việt Nam nói chung và phong trào công nhân cao su nói riêng. Nơi đây như một dấu ấn ghi lại lịch sử đời sống và những chặng đường đấu tranh cách mạng của công nhân đồn điền cao su Dầu Giây.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Hồng Ân - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến di tích và mong muốn trong thời gian tới sẽ phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ký kết Quy chế phối hợp đối với di tích Vườn Quốc gia Cát Tiên; di tích Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích./.

Trần Nhung