• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Chơro phường Bảo Vinh - thành phố Long Khánh

Chiều 28/4, UBND phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Chơro.
 30-4-2024 (11).jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Chơro

Nhà văn hoá được khởi công xây dựng vào 28/12/2022 và được đưa vào sử dụng ngày 28/4/2024. Nhà Văn hoá phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng tập trung của đồng bào dân tộc Chơro, đồng thời nhằm duy trì, bảo tồn nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc Chơro, đây là nơi hàng năm sẽ tổ chức Lễ hội Sayangva (Lễ cúng thần lúa), là một lễ hội truyền thống lớn nhất, mang nét văn hóa độc đáo riêng, đề cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng của người dân tộc Chơro.

30-4-2024(12).jpg
Lễ hội Sayangva năm 2024 do đồng bào Chơro ở khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh tổ chức. Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ, cồng chiêng…​

Sau lễ khánh thành Nhà văn hóa, đồng bào Chơro ở khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh đã tổ chức Lễ hội Sayangva năm 2024. Các hoạt động diễn ra dịp kỷ niệm kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)./.​

Hoàng Anh