• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quy trình đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn việc nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

​      Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến với các bước như sau:

      - Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn/

     - Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) hoặc bằng tài khoản đã được đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

       - Bước 3: Khai báo hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục (lưu ý phải có Giấy khám sức khỏe điện tử).

      - Bước 4: Thanh toán lệ phí sau khi hồ sơ được xác nhận (thông báo xác nhận được gửi qua e-mail đã cung cấp tại bước 3).

      - Bước 5: Chờ Bưu điện mang kết quả về tại nhà theo địa chỉ nơi ở mình hoặc nơi công tác đã khai báo trên bước 3.

2.png
3.png
4.png
      Lệ phí đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến chỉ còn 115.000 đồng (nếu đến đổi trực tiếp là 135.000 đồng) được quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

       Lợi ích của việc đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến là chủ động thời gian mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến trực tiếp ngồi chờ được tiếp nhận. Đồng thời, có thể ở nhà nhận kết quả do bưu điện trả về tại nhà mà không cần lên trực tiếp để nhận./.

Trọng Thể​