• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá con người Đồng Nai

áng 12/3, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững.

13-3-2024 (1).jpg

Tham dự hội nghị các đồng chí: Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh;  Lê Thị Ngọc Loan - TUV - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành.

Phát biểu tại Hội Nghị,  Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - PCT UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 với mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025, đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt: Giữ vững mục tiêu 95% trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% trở lên khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa, 60% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% đơn vị hành chính cấp huyện có đủ các thiết chế: Nhà văn hóa, Thư viện và 3 công trình thể thao cơ bản đạt chuẩn theo quy định; lập hồ sơ đề nghị ghi danh từ 1-2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 1-2 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia; 20% các di tích quốc gia đặc biệt hoàn thiện công tác tu bổ, tôn tạo theo quy hoạch được phê duyệt; 20% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp…

Nguồn kinh phí thực hiện triển khai các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, đến năm 2025 mức chi là 3,5% và đến năm 2030 nâng mức đầu tư cho văn hóa đạt tối thiểu 4% tổng chi ngân sách.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đại diện UBND thành phố Biên Hòa; UBND huyện Xuân Lộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin - Truyền thông… đã trình bày tham luận về những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 12.

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 29 tập thể và 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Kết luận số 501-KL/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ Nhân dân trên. Đồng thời, trao giải cá nhân cho Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu - Cán bộ Công an tỉnh đạt giải Nhất về cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thu Hiền​