• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Văn hoá - Thông tin huyện Long Thành năm 2024

Sáng 6/3, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Long Thành tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Văn hoá - Thông tin năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên thường vụ huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành
 06-3-2024 (2).jpg

Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở trao giấy khen của Sở VHTTDL cho tập thể và các cá nhân của huyện Long Thành có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hóa cơ sở​ năm 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch hoạt động trong năm 2024 của ngành Văn hoá - Thông tin huyện Long Thành. Trong năm qua, huyện Long Thành đã tổ chức nhiều hoạt động, hội thi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện hiện có 112/112 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu văn hoá; 98,97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá;100% thiết chế cấp huyện, xã và 100% nhà văn hoá ấp, khu hoạt động hiệu quả; tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40% trên tổng số dân; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 29%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thị Mộng Bình đề nghị ngành Văn hóa - Thông tin huyện Long Thành năm 2024 tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động các chương trình trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Dịp này, Sở VHTTDL tặng giấy khen cho 01 tập thể và 4 cá nhân của huyện Long Thành có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hóa cơ sở. UBND huyện Long Thành cũng đã khen thưởng cho 19 tập thể, 27 hộ gia đình văn hóa và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023./.

 Hoàng Anh