• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

ĐOÀN THỂ

Đảng Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 22/01/2024, tại Hội trường Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Huy – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Thị Ngọc Loan – TUV, Bí Thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở VHTTDL, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở và 212 Đảng viên đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
 23-01-2024 (4).jpg

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chỉ​​ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Sở năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Sở năm 2024, Báo cáo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chương trình làm việc của Đảng ủy Sở năm 2024. Hội nghị cũng đã thảo luận nghe ý kiến đóng góp đến từ các Chi bộ trực Đảng bộ Sở. Cũng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy-  TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan – TUV, Bí thư Đảng ủy Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2024.

Dịp này, Đảng ủy đã trao khen thưởng cho 02 Chi bộ là Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; 36 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ Sở.

​Bình An​