• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 19/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

​        Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Tất Việt - Phó trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; cán bộ công chức Khối văn phòng Sở và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.jpg 
Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
 

        Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như:

       - Đối với lĩnh vực văn hóa, ngành cần tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 12/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Nghị quyết thành giải pháp cụ thể; Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó các ngành, đơn vị và các địa phương sẽ đa dạng các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa đến từng người dân; Đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm trong năm 2024. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá, giới thiệu các giá trị văn hóa của tỉnh, tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.jpg 
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
 

        - Trong lĩnh vực thể thao cần phát huy thành quả tích cực trong năm 2023 tiếp tục thực hiện mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, trong đó tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tập trung đầu tư và phát triển các môn thể thao Olympic nhằm nâng cao thành tích của Thể thao tỉnh Đồng Nai góp phần tạo nên sức mạnh cho Đoàn thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

          - Về lĩnh vực du lịch, ngành cần triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc của các dự án về du lịch, hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh, xây dựng và quảng bá những tuyến du lịch trọng yếu như: tuyến Sông Đồng Nai, tuyến sinh thái và tuyến du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể
         
        Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành VHTTDL trong năm 2023. Đồng thời, lưu ý công tác quản lý, khai thác các di tích, công tác chuyển đổi số để quảng bá về con người và văn hóa quê hương Đồng Nai cần tập trung hơn. Ông Nguyễn Sơn Hùng đề nghị ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về xây dựng và phát huy văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Nai đến bạn bè trong nước và quốc tế; Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân những ngày lễ lớn trong năm 2024; tham mưu xây dựng Bảo tàng gốm Biên Hòa và các hoạt động để tiến tới tổ chức Festival gốm Biên Hòa vào năm 2025.
          Dịp này, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024; nhiều cá nhân, tập thể cũng được nhận khen thưởng của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh và Sở VHTTDL./.​
Trọng Thể