• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách quét QR thông qua Ứng dụng định danh VNeID

Để người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt ứng dụng hiệu quả nền tảng VneiD, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID
 

​      Các bước thực hiện Đăng nhập trên Cổng dịch công quốc gia bằng Tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (áp dụng với tài khoản của người dân) bằng cách quét QR trên Ứng dụng VNeID như sau:

      Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch cụ công quốc gia bằng đường link: Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), thực hiện chọn Đăng nhập:

Picture1.png 
    
      Bước 2: Chọn Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ công an, trên màn hình đăng nhập hiển thị QR Code:

Picture2.png

 
      Bước 3: Thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử (mức 2) trên ứng dụng VNeiD của điện thoại. Tại màn hình trang chủ, chọn biểu tượng quét QR code.

Picture3.png 
    Bước 4: Quét mã QR code trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập (hình - Bước 2) Hệ thống sẽ kiểm tra đã cấp quyền truy cập trên Web hay chưa.

    - Trường hợp chưa cấp quyền đăng nhập trên website: Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn không có quyền đăng nhập trên cổng thông tin định danh điện tử. Vui lòng cập nhật lại quyền trên thiết bị". Sau đó, tiến hành cấp quyền truy cập bằng cách bấm nút "Cập nhật"; chọn mở chức năng "Đăng nhập trên website" và bấm "xác nhận" để mở khóa chức năng, sau đó nhập passcode để hoàn thành cấp quyền.

    - Trường hợp đã cấp quyền đăng nhập trên website: Hệ thống yêu cầu xác nhận để thực hiện đăng nhập. Sau khi xác nhận đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và tự động đăng xuất khỏi ứng dụng VNeID. 

     Ngoài ra có thể đăng nhập trưc tiếp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng Tài khoản VneID mức 2 (số định danh cá nhân và mật khẩu), các bước thực hiện:

     Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch cụ công quốc gia bằng đường link: Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), thực hiện chọn Đăng nhập:

Picture4.png
 
      Bước 2: Chọn Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ công an. Trên màn hình đăng nhập: nhập thông tin Tài khoản VneID (số định danh cá nhân và mật khẩu), chọn Đăng nhập; thực hiện nhập mã OTP được gửi về số điện thoại để hoàn thành đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Picture2.png 
 

 
Phương Oanh