• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

DU LỊCH

Hội nghị Tổng kết Chương trình khảo sát và triển khai tư vấn, đề xuất phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng gắn với nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khảo sát và triển khai tư vấn, đề xuất phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng gắn với nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3-10-2023 (1).jpg

Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Du lịch cùng lãnh đạo, cán bộ quản lý du lịch tại các địa phương: Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và TP.Long Khánh.

Tại hội nghị, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, đơn vị đối tác được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp khảo sát, tư vấn phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã báo cáo kết quả và đề xuất, tư vấn các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế nông nghiệp, cộng đồng dân cư của từng địa phương, gồm: (1) Làng Văn hóa – Du lịch Tân Triều huyện Vĩnh Cửu; (2) Không gian Văn hóa – Du lịch Tà Lài huyện Tân Phú; (3) Không gian Văn hóa - Du lịch cộng đồng Việt - Mường, (4) Thủ phủ Du lịch Canh nông Suối Nho huyện Định Quán; (5) Làng Du lịch cộng đồng Long Khánh; (6)Làng Du lịch Nông nghiệp Xuân Bắc huyện Xuân Lộc.
Đóng góp ý kiến cho những sản phẩm du lịch do đơn vị đối tác đề xuất, tư vấn, lãnh đạo Sở NN & PTNT, Hiệp hội du lịch tỉnh cùng các địa phương mong muốn các sản phẩm theo đề xuất được tỉnh lựa chọn và sớm triển khai. Bên cạnh đó, ngoài những ưu điểm, các địa phương muốn lắng nghe những đánh giá hạn chế cũng như những định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới…

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Đợt khảo sát nhằm tìm kiếm chất liệu kiến tạo sản phẩm du lịch, phát huy các giá trị văn hóa, cộng đồng và tài nguyên cảnh quan, nông nghiệp… làm tiền đề xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng vào năm 2024 và những năm tiếp theo, tạo nên bức tranh sinh động cho du lịch Đồng Nai. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Sở VHTTDL sẽ ghi nhận, xem xét và chọn những sản phẩm tiềm năng nhất để tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư, xây dựng nên sản phẩm du lịch. Những địa phương khác sẽ tiếp tục được hỗ trợ, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới./.

Đặng Hằng ​