• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn Đồng Nai xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.


26-7-2023 (3).jpg
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hành trình bảo vệ mầm xanh năm 2022

Theo đó, hoạt động tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em, được thể hiện dưới hình thức kịch bản sân khấu. Nội dung tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà; một số kỹ năng cơ bản dành cho các thành viên gia đình để phòng, chống xâm hại trẻ em như: kỹ năng kiềm chế cơn tức giận, cảm xúc tiêu cực, quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi…Các nội dung cần làm rõ thông điệp "Đòn roi không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" và mọi hành vi xâm hại trẻ em là vi phạm pháp luật, chuẩn mực văn hóa, đạo đức gia đình.

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai trực tiếp thực hiện kịch bản, đạo diễn, thiết kế hình ảnh, âm thanh, tổ chức tập luyện… và thu hình tiểu phẩm tuyên truyền. Dự kiến hoàn thành tháng 10/2023. Sau khi hoàn thành sẽ được phát trên các trang thông tin điện tử, các trang fanpage: Tuổi trẻ Đồng Nai, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai, các trang fanpage của các tổ chức Đoàn, Đội cấp huyện, thành phố. Tuyên truyền thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

26-7-2023 (2).JPG

Diễn đàn trẻ em năm 2023

Sản phẩm truyền thông nhằm tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được chăm sóc, giáo dục bảo vệ toàn diện; Nâng cao nhận thức của xã hội về các vấn đề cơ bản và ý nghĩa của việc phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình, xã hội; thay đổi hành vi, kỹ năng ứng xử trong gia đình, ứng xử khi mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; trẻ em vi phạm pháp luật. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam./.

 Như Quỳnh​