• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

ĐOÀN THỂ

Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai Chương trình Quý II năm 2023 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 17/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch & ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và bà Nguyễn Thị Mộng Bình- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20-3-2023 (23).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, có 47 lượt ý kiến của đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thông tin các huyện thành phố. Trong đó, 26 lượt ý kiến phát biểu liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung trao đổi, khó khăn vướng mắc chủ yếu xoay quanh vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh phí tổ chức các hoạt động và cơ sở vật, hướng dẫn cụ thể các tiêu chí trong việc thực hiện đánh giá các thiết chế văn hóa - thể thao theo các tiêu chí tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai thực hiện các dự án du lịch vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, cơ chế, chính sách thu hút du lịch; công tác quản lý Nhà nước đối với du lịch tự phát…Đại diện lãnh đạo hai Sở cũng đã giải đáp, hướng dẫn trao đổi một số khó khăn, vướng mắc của của các đơn vị.

20-3-2023 (24).jpg
Tham quan mô hình tại Vĩnh Cửu

Kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mộng Bình định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quý II ngành VHTTDL cần tập trung như: Hội nghị Văn hóa tỉnh Đồng Nai do Tỉnh ủy chủ trì; Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao do UBND tỉnh chủ trì; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước đặc biệt trong dịp Hè; đối với lĩnh vực du lịch nắm bắt, rà soát các điểm du lịch tự phát trên địa bàn các đơn vị thuộc pham vi quản lý đánh giá nhu cầu thực tiễn và đề xuất trong công tác quản lý nhà nước tổng hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở để báo cáo Ban Chỉ đạo…

Trước đó, các đại biểu đã được tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Ngôi nhà trí tuệ ở Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Đây là mô hình hoàn toàn được xã hội hóa do một nhóm doanh nghiệp tự nguyện đóng góp, hiện đã triển khai thực hiện tại 13 thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện. 

Bình An