• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng ngày 02/8, tại Hội trường tầng 6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp và làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp và làm việc với đoàn có Ban Giám đốc Sở bà Lê Thị Ngọc Loan - TUV, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Hồng Ân, Bùi Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

03-8-2022 (11).jpg 
 
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có báo cáo hiện trạng phân bổ mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí của tỉnh; các di sản văn hóa, cơ sở vật chất các trung tâm văn hóa, các hoạt động tiêu biểu của tỉnh; hiện trạng phát triển du lịch; hiện trạng thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng; đánh giá những thành tưu đạt được cũng như những mặc còn hạn chế. Đề xuất ý tưởng, định hướng phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao; khu bảo tồn, khu di tích tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xứng tầm với tiềm năng phát triển của tỉnh; Phương án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, các khu, điểm phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh Đồng Nai gắn với tổng thể du lịch của vùng và cả nước thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dịp này, đơn vị cũng có sự trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh cũng đã ghi nhận, tổng hợp những ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình An