• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức cập nhật thông tin về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai các thủ tục hành chính hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai theo hình thức nộp trực tuyến

​​C0405086-852B-4517-AEB8-88D216C20718.jpeg

Thực hiện Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai: https://congdvc.dongnai.gov.vn/chọn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

1. Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

2. Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Cá nhân, tổ chức kê khai thông tin theo mẫu biểu, đính kèm các hồ sơ có liên quan theo hướng dẫn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Mọi khó khăn, vướng mắc liên hệ Tổng đài 1022 hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành​​ chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được giải đáp./.​​​

              ​                                ​​Phương Oanh