• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 2700/BVHTTDL-VHCS gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nêu rõ:
 

02-8-2021 (1).jpg

Tranh cổ động về phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Văn hóa cơ sở gửi các địa phương 

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm…; tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch do Cục Văn hóa cơ sở đã cung cấp để thực hiện trên các phương tiện. Chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn giới thiệu các nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ đang hoạt động trên địa bàn để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền; tạo sự lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, gương người tốt việc tốt, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch. Định kỳ, các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp, báo cáo Bộ VHTT&DL./.

 ​Hoàng Anh