• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

DU LỊCH

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do ảnh hưởng Covid-19 cho các Cơ sở lưu trú du lịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

8-6-2021.JPG

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện là 07 tháng, tính từ kỳ hóa đơn tiền điện của tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021, cụ thể như sau:

Các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017, giá điện được giảm giá từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung không thu phí cho các bệnh nhân nghi nhiễm/đã nhiễm Covid-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở cách ly phòng chống Covid-19 có thu phí cách ly y tế tập trung (Quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).

Đây là một trong những chuỗi chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ đối với các doanh nghiệp du lịch (cơ sở lưu trú du lịch) bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021./.  

Đặng Hằng