• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

VĂN HÓA

Huyện Tân Phú tổ chức Lớp tập huấn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 29/5/2019, Phòng Tư pháp và Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tân Phú đã tham mưu UBND huyện Tân Phú tổ chức Lớp tập huấn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho 265 cán bộ.
 

Lớp tập huấn tổ chức tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phú, thành phần tham dự gồm: Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hoá xã hội các xã, thị trấn; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Báo cáo viên là bà Trần Anh Thơ - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình - Phó Chánh Văn phòng thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh. Tại Hội nghị báo cáo viên đã triển khai các nội dung:

- Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

- Kế hoạch số 11679/KH-UBND ngày 31/10/208 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

- Hướng dẫn số 3061/HD-BCĐ ngày 28/11/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 11679/KH-UBND ngày 31/10/208 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước.

Qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ từ ấp, khu phố đến xã, thị trấn hiểu được quy trình các bước xây dựng, thực hiện hương ước quy ước cũng như việc kiểm tra, rà soát các hương ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg./.550b24db777a9224cb6b.jpg


                                                                                                             Anh Thơ