• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)
 HNTT.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những năm qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC, đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC 

Hoi nghi nang cao giai quyet DVC (5).jpg
Hoi nghi nang cao giai quyet DVC (4).jpg
 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cũng đã phát biểu, báo cáo tham luận. Với Đồng Nai, giải quyết TTHCC là bước đột phá trong cải cách hành chính, trong đó việc ra đời Trung tâm Hành chính công tỉnh là đấu mốc quan trọng. Các cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm là người am hiểu chuyên môn, với phương châm chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm; 100% thủ tục hành chính được niêm yết tại Trung tâm Hành chính công; tại Trung tâm đã triển khai tích hợp các dịch vụ công, công cụ bổ trợ như: kết nối ngân hàng để thu thuế, nộp phí..., liên kết bưu điện tỉnh để nhận hồ và trả kết quả, nhắn tin thông báo qua hệ thống tin nhắn và qua phần mềm Zalo...; trong 8 tháng đầu năm 2018, có hơn 26 ngàn hồ sơ được nhận và trả qua đường bưu điện; tỉnh đã liên thông TTHC từ tỉnh đến các huyện, các xã bằng phần mềm 1 cửa (ví dụ: cấp đổi giấy phép lái xe được nhận từ cấp huyện để chuyển về tỉnh xử lý rồi trả kết quả về huyện rồi trả cho dân); mức độ hài lòng của dân được thống kê qua phần mềm; tổng đài 1022 là nơi thông tin, giải đáp các TTHC. 8 tháng đầu năm giải quyết đúng và trước hạn được hơn 23 ngàn hồ sơ; 99,8% được người dân đánh giá hài lòng.

Về khó khăn: Phó chủ tịch tỉnh Võ Văn Chánh chia sẻ tỉnh Đồng Nai còn vướng trong việc chia sẻ dữ liệu từ các ngành trung ương như: tư pháp, hộ tịch, thuế, kho bạc, quản lý đất đai..., tỉnh đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

be15.jpg
 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, mà trung tâm là người dân, doanh nghiệp, là một chủ trương quan trọng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là chủ trương nhất quán của Chính phủ.

Để thực hiện tốt chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018. Theo đó, trong năm nay các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin; đến năm 2019 phải đảm bảo đưa vào vận hành Cổng dịch vụ quốc gia và đến năm 2020 sẽ kết nối với tất cả các xã vùng sâu, vùng xa; đặc biệt đảm bảo các địa phương, bộ, ngành cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 theo danh mục dịch vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo mộ số điểm chính sau:

- Các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kiện toàn hệ thống, tổ chức, bộ máy 1 cửa, cán bộ công chức 1 cửa phải đảm bảo trình độ chuyên môn, có đạo đức cách mạng mới tránh được tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân.

- Các cơ quan ban ngành giải quyết TTHC chú ý các phản ánh và xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ bị trễ hạn; khen thưởng cán bộ công chức làm tốt, xử lý nghiêm các cán bộ công chức sai phạm. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân về giải quyết TTHC.

- Các bộ ngành, địa phương nghiên cứu phương án kết nối, đảm bảo thống nhất trong quy trình, thủ tục.

- Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng phần mềm 1 cửa quốc gia chuẩn, đưa vào vận hành khai thác trên phạm vi toàn quốc.

- Các Bộ, ngành phối hợp Văn phòng Chính phủ rà soát các bộ TTHC, nghiên cứu việc phân cấp cho các tỉnh, các huyện nhận hồ sơ tại địa phương các thủ tục của Trung ương.

-Trong quý IV năm 2019, hoàn thành việc thiết lập cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Các ngành, các địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, phục vụ tốt nhân dân.

Thanh Nam