• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHỮ KÝ SỐ - CÔNG NGHỆ MÃ KHÓA CÔNG KHAI

Chữ ký số - Là một dạng của chữ ký điện tử với việc sử dụng công nghệ mã khóa công khai (RSA). Hiểu một cách đơn giản nó như là một con dấu để ký vào những văn bản của các cơ quan, tổ chức. Mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key). “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số. “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa. “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

​         Chữ ký số có hình dạng như một chiếc USB được gọi là USB Token. Chữ ký số được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN. Chữ ký số gồm: Số hiệu của chứng thư số (số seri), thời hạn có hiệu lực của chứng thư số, tên cơ quan, đơn vị, tên của tổ chức chứng thực chữ ký số, các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông. Chứng thư số là cặp khóa đã được mã hóa dữ liệu dùng để thay cho chữ ký thông thường gồm thông tin của cơ quan quản lý nhà nước. Chứng thư số được ký trên các loại văn bản và tài liệu số như: word, excel, pdf…Những tài liệu này dùng để thực hiện gửi văn bản và các giao dịch điện tử khác.


minh họa 3.JPG

        

         Để sử dụng Chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm (là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: có thể là một chuỗi kí tự, một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. Giá trị băm đóng vai gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu). Sau đó dùng khoá bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

4 copy.jpg
        Việc ứng dụng chữ ký số sẽ mang lại nhiều hiệu quả như: Giảm chi phí giấy, mực, gửi văn bản qua đường bưu điện. Giảm công sức lao động người đưa công văn, scan văn bản giấy, nhân bản công văn… ; rút ngắn được thời gian, phục vụ kịp thời cho công việc, nâng cao năng suất lao động; các dịch vụ công mức độ 3 trở lên của các cơ quan nhà nước sẽ được ký số vào văn bản điện tử kết quả trả về cho doanh nghiệp và công dân; đối với các cá nhân, chữ ký số được ứng dụng để: Xác thực người dùng khi đăng nhập vào cổng thông tin…, bảo mật dữ liệu cá nhân, các dữ liệu chuyên môn, ký vào các tài liệu trao đổi công việc.


minh họa 1.jpg

         

        Ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, đã từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với người dân và các đơn vị trong, ngoài tỉnh. Chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng được ứng dụng hiệu quả vào các hoạt động tác nghiệp hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên môi trường mạng. Góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính./.

                                                                                                                                                                   Trọng Thể​