• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU - CÚ “HIT” NGOẠN MỤC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC CCHC NGÀNH VHTTDL ĐỒNG NAI NĂM 2017

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2017, Đảng ủy và Ban giám đốc Sở VHTTDL đã xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động ngành, được xem như khâu đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đồng chí Giám đốc Sở đã được Đảng ủy, Ban giám đốc giao trọng trách đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Ban chỉ đạo công tác CCHC của đơn vị, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Để đưa công tác CCHC của ngành đi vào nền nếp, khắc phục hạn chế, yếu kém của những năm trước đây, đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:
 

- Thứ hai hàng tuần, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, bên cạnh những công việc chuyên môn của cơ quan, đồng chí Giám đốc Sở đều yêu cầu bộ phận chịu trách nhiệm chính về công tác CCHC - Văn phòng Sở báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm; đặc biệt, công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nội dung luôn được quan tâm, chú trọng với quan điểm Sở VHTTDL luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại đơn vị.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính cũng rất được quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động chuyên môn cho cán bộ công chức, như: trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp máy tính cá nhân, máy chủ, trang bị hệ thống tường lửa; cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov, cũng như quy trình xử lý văn bản điện tử. Đặc biệt, để chuẩn hóa trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng trình độ tin học. Đến nay 100% cán bộ công chức thuộc Khối Văn phòng Sở đã đủ chuẩn về công nghệ thông tin theo quy định.

S V   IMG_1827.jpg
- Chỉ đạo Văn phòng Sở chủ trì, hàng tháng họp với các phòng chuyên môn để rà soát quy trình thực hiện TTHC, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Chính từ những chỉ đạo mang tính cụ thể, thực chất của đồng chí Giám đốc Sở, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL đã có sự thay đổi rõ rệt về nhận thức đối với công tác cải cách hành chính nói chung, cũng như tác động của công tác cải cách hành chính đối với hiệu quả hoạt động của ngành nói riêng; từ đó dẫn đến thay đổi về hành động; mọi người cùng chung tay chung sức hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở còn khuyến khích tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra những ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành.

S 1 HOI NGHI CBCC 2017.jpg
- Những sáng kiến, cách làm mới trong triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của Sở VHTTDL

Trong năm 2017, đơn vị đã thực hiện một số sáng kiến để nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác cải cách hành chính; cụ thể như sau:

- Lập chuyên mục riêng về công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của đơn vị, trong đó cập nhật toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính, các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ; đồng thời tăng cường lượng tin, bài, hình ảnh về công tác cải cách hành chính của đơn vị nói riêng, của cả tỉnh nói chung. 

- Chào mừng sự ra đời của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai, đồng thời tạo điểm nhấn cho công tác cải cách hành chính của đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện biên soạn và phát hành tập san, chuyên đề về cải cách hành chính với chủ đề “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng đến nền hành chính hiện đại”, với số lượng 500 bản và nội dung tập trung về kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của đơn vị thời gian qua.

- Lượng hóa việc chấm điểm cải cách hành chính bằng công thức cho từng khối: các phòng quản lý các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn của Sở Nội vụ, hướng đến việc chấm điểm cải cách hành chính và đánh giá công vụ của các đơn vị, phòng ban đi vào thực chất, không qua loa, hình thức.

- Công khai toàn bộ các quy hoạch chiến lược của đơn vị trên trang thông tin điện tử của ngành: quy hoạch 4 lĩnh vực hoạt động (văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình), quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời, quy hoạch các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, quy hoạch Khảo cổ học, đề án Bảo tồn phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ….

- Công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành trên trang thông tin điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong việc nhận kết quả, cũng như các đơn vị, ban ngành hữu quan trong công tác phối hợp quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, ngoài việc xử lý hồ sơ trên phần mềm 1 cửa egov, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thực hiện việc quản lý hồ sơ trên bảng biểu excel, nhằm theo dõi và hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn (Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi và nhắc các phòng chuyên môn về các hồ sơ sắp đến hạn phải trả).

Việc công khai các quy hoạch liên quan đến dịch vụ văn hóa, và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân. Việc làm này đã đi đúng định hướng thực hiện chính quyền điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu thông tin và tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính; thực hiện tiết kiệm thời gian và văn phòng phẩm trong việc in ấn các văn bản.

Kết quả đạt được từ chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Sở ngay từ đầu năm, từ hiệu quả của những sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; kết quả năm 2017 là niềm vui rất lớn của đơn vị.

S IMG_1438.jpg
Những thành quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2017

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của đơn vị được ban hành ngay từ tháng 12 năm 2016, gồm đầy đủ tất cả các nội dung của công tác cải cách hành chính, như: công tác chỉ đạo điều hành; ban hành, rà soát và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt, kế hoạch năm 2017 được xây dựng một cách cụ thể, chi tiết, các nhiêm vụ đều được lượng hóa chứ không chung chung như những năm trước. Điều này là một thách thức đối với đơn vị, đòi hỏi phải triển khai thực hiện thực chất mới có cơ sở để báo cáo kết quả hoạt động; nhưng cũng là một bước đột phá trong tư duy, nhận thức, hướng đến hành động thực tiễn, kết quả thực tế.

- Cải cách rõ nét của đơn vị trong năm 2017 chính là cải cách về thủ tục hành chính. Trên cơ sở Bộ Thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1082/QĐ-UBND ngày 30/5/2017), với 112 thủ tục ở cả 3 cấp (cấp tỉnh 94 thủ tục, cấp huyện 15 thủ tục, cấp xã 3 thủ tục); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 1082 hồ sơ, giải quyết 1049 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%. Trong năm, đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đơn vị cũng nhận được kết quả đánh giá mức độ 100% sự hài lòng của người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Điều này đã chứng minh cho sự cố gắng, nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó đặc biệt là vai trò của đồng chí Giám đốc Sở.

- Đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 41 thủ tục hành chính và mức 4 đối với 2 thủ tục (cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và cấp giấy tiếp nhận thông báo thực hiện sản phẩm quảng cáo), đạt 100% kế hoạch CCHC năm 2017. Trong tổng số 1082 hồ sơ đã nhận năm 2017, có 914 hồ sơ được xử lý ở mức độ 3 (đạt tỉ lệ 84%) và 47 hồ sơ được xử lý ở mức độ 4 (đạt tỉ lệ 4,3%)

NGAY HOI GIA DINH CAC TINH DNB - THU TRUONG DANG THI BICH LIEN TANG HOA.jpg
- Hoàn tất việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 3 đề án thu phí trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm, gồm có:

+ Đề án Thu phí tham quan di tích - danh thắng, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

+ Đề án Thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

+ Đề án Thu phí Thư viện

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Giám đốc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã phân công Phòng TCPC chịu trách nhiệm về quy trình, thủ tục; các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung của các văn bản QPPL đã đăng ký tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Các phòng luôn đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung của các văn bản QPPL được phân công tham mưu. Các phòng thuộc Sở đều phân công chuyên viên thường xuyên kiểm tra, theo dõi và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên; kịp thời bổ sung, cập nhật vào hệ thống văn bản QPPL của đơn vị để bổ sung vào bộ thủ tục hành chính do ngành quản lý.

- Từ cuối năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai ứng dụng phần mềm xử lý văn bản điện tử egov. Đến thời điểm cuối năm 2017, kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành đạt tỉ lệ 100%.

Đến thời điểm này, có thể nhìn nhận rằng, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thay đổi toàn diện cả về nội dung và hình thức. Tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhưng chúng ta không thể phủ nhận và hoàn toàn có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trong năm qua. Đúng như phương châm của đồng chí Giám đốc Sở ngay từ đầu năm: từng công chức hành động; từng phòng ban thay đổi; cả đơn vị chuyển mình cất cánh. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã thực sự thay đổi cả về chất và lượng và hứa hẹn sẽ càng phát triển hơn trong thời gian tới. /.

Ngọc Yến