• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai qua 9 tháng đầu năm 2017

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng giữa các tổ chức chính trị - xã hội, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, trong 9 tháng đầu năm 2017 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được những kết quả khích lệ, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra về lĩnh vực văn hóa trong năm 2017.
 

​          Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo các cấp và Ban Chủ nhiệm các Chương trình trực thuộc Phong trào đã đã kịp thời xây dựng, kế hoạch đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Qua 9 tháng triển khai, thực hiện đến nay toàn tỉnh có 962/962  ấp, khu phố đăng ký xây dựng ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%; có 602.164/602.356 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,96%; có 77 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 8 phường và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được duy trì nhân rộng. Phong trào phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập đã cấp phát hơn 2100 hồ sơ đăng ký dự thi đến các cá nhân tập thể, kết quả đã nhận được 212 giải pháp dự thi với sự tham dự của các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa. Chương trình xây dựng gương người tốt, việc tốt tạo được sự lan tảo sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.

ISS MG_2617.jpg
SSIMG_2895.jpg

Thông qua Phong trào, các nét đẹp văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thân tương ái được tiếp tục được nhân rộng, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thu hút được sự đóng góp nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thông qua quỹ “Vì người nghèo”, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động được trên 337,7 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ người nghèo có cuộc sống ổn định hơn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho quần chúng nhân dân.

Có thể nói, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà./.

                                                    Nguyễn Xuân