• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

9/5/2022Thứ ba

10/5/2022


Thứ tư

11/5/2022 Thứ năm

12/5/2022


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 Thứ sáu

13/5/2022
  Thứ bảy

14/5/2022

 

 


Chủ nhật

15/5/2022

 

 

  


​​​​​​​​​​​​​​​