• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

DANH SÁCH KARAOKE TP. BIÊN HÒA

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

 Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Ghi chú

Số

Ngày cấp

Địa chỉ kinh doanh

Bảng hiệu karaoke

Số Giấy phép

Số phòng

Ngày cấp

Hình thức

 

Cấp mới

Gia hạn

Chuyển địa điểm

Sang tên

 

I. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  (284 - 77)

Phường Long Bình Tân: 25 - 6

KP 1: 10/10; KP 2: 3/10; KP 3: 4/5; KP Long Điềm: 3/5; KP Bình Dương: 3/5; KP Thái Hòa: 2/5

1

Tạ Thị Kim Phượng

47A8017378

07/5/2013

Khu Phố 1

PHƯƠNG THẢO ANH

042/2016/PVHTT-Ka

4

26/7/2016

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Ngọc Sâm

47A8028325

13/5/2010

 Khu Phố 1

AN TƯỜNG

073/2016/PVHTT-Ka

5

13/12/2016

 

x

 

 

 

3

Nguyễn Thị Lệ Hoa

47A8044798

13/4/2015

 Khu Phố 1

HOA TRĂNG

027/2015/PVHTT-Ka

2

15/6/2015

 

 

 

 

 

4

Thái Thị Kiều Oanh

47A8023683

30/12/2013

Khu Phố 1

THỊNH PHƯỚC

001/PVHTT-Ka

4

11/01/2018

 

x

 

 

 

5

DNTN Thi Thi

3600357247

6/11/2010

Khu Phố 1

THI THI

12/2017/GP-KA

3

22/8/2017

x

 

 

 

6

DNTN BB.2000

360063594

21/6/2012

Khu Phố 1

BB.2000

030/2014/GP-KA

10

10/10/2014

x

 

 

 

 

7

Công ty TNHH MTV ăn uống Man Nam

3.6003E+10

11/01/2016

Khu Phố 1

MAN NAM

03/2016/GP-KA

2

17/01/2016

x

 

 

 

 

8

Lê Tuyết Nhi

47A8040284

31/12/2013

Khu phố 1

XÌ TING

009/2018/PVHTT-Ka

5

18/4/2018

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Thị Bé Huyền

47A8039874

29/11/2013

Khu phố 1

MẬT

058/PVHTT-Ka

1

12/10/2013

x

 

 

 

 

10

Trần Thị Bích Vân

47A8039874

16/5/2015

Khu phố 1

H.O.N.E.Y

064/2016/PVHTT-Ka

3

16/11/2016

x

 

 

 

 

11

Đậu Thị Phú

47A8033961

03/02/2012

Khu Phố 2

PHÚ ĐƯỜNG

031/PVHTT-Ka

1

09/7/2014

x

 

 

 

 

12

Mai Quốc Hưng

47A8034656

04/01/2012

Khu phố 2

MAI HƯNG

050/PVHTT-Ka

1

01/10/2014

x

 

 

 

 

13

Trần Xuân Thượng

47A8033697

02/02/2012

Khu Phố 2

THƯỢNG NGUỒN

040/PVHTT-Ka

2

06/02/2012

x

 

 

 

 

14

Phạm Thị Dung

47A8027755

30/11/2016

Khu Phố 3

KING DOM

056/2016/PVHTT-Ka

8

18/10/2016

x

 

 

 

 

15

Trần Văn Tuân

47A8052180

30/12/2016

U50-B6, khu phố 3

MAI THẢO NGUYÊN

005/GP-PVHTT-Ka

4

17/01/2017

x

 

 

 

 

16

Lê Thị Hảo

47A8053152

30/3/2017

Khu phố 3

HÙNG THẢO

035/2017/GP/PVHTT-Ka

09

05/9/2017

x

 

 

 

 

17

Công ty TNHH Giải trí Sóng Mới

3603450702

29/8/2017

Khu phố 3

CADILLAC

20/2017/GP-KA

13

08/11/2017

x

 

 

 

Mới

18

CN Cty TNHH Bình Minh

50769

13/'02/2006

KP Bình Dương

HÒA AN 2

009/GP-KA

10

05/5/2010

 

x

 

 

 

19

DNTN KS Hoàng Vân III

3600581418

16/7/2010

KP Bình Dương

HOÀNG VÂN III

12/2018/GP-KA

8

23/5/2018

 

x

 

 

Tăng 03 phòng

20

Trần Thị Thúy Vân

47A8027246

24/5/2018

KP Bình Dương

SAO PHA LÊ

013/2018/PVHTT-Ka

4

5/6/2018

 

 

x

 

Cấp mới do chuyển về từ KP2

21

Phạm Ngọc Phương

47A8002006

06/02/2010

Khu Phố Long Điềm

PHẠM NGỌC PHƯƠNG

015/2015/PVHTT-Ka

2

19/3/2015

 

x

 

 

 

22

Võ Văn Chanh

47A8040399

03/02/2016

Khu phố Long Điềm

BIBIBI

005/2016/PVHTT-Ka

1

04/3/2016

 

 

x

 

 

23

Trần Thị Xá

47A8020888

3/12/2015

Khu Phố Long Điềm

0.M.1

037/2016/PVHTT-Ka.

3

05/7/2016

x

 

 

 

 

24

Lê Hồng Phước

47A8044370

1/7/2015

Khu phố Thái Hòa

MAI THƯ

038/2017/GP/PVHTT-Ka

2

‘25/9/2017

x

 

 

 

 

25

Nguyễn Thị Thanh Thương

47A8047383

8/5/2016

Khu phố Thái Hòa

HUỲNH THƯƠNG

050/2016/PVHTT-Ka

5

06/8/2016

x

 

 

 

 

Phường Thống Nhất: 22- 11

KP1: 2/10; KP2: 1/10; KP3: 1/5; KP4: 5/10, KP5: 2/5, KP6: 2/5, KP7: 9/10

1

Ngô Quang Vinh

47A8044901

29/5/2015

Khu Phố 1

MỘNG TUYỀN

023/2018/PVHTT-Ka

4

7/12/2018

 

x

 

 

Đổi tên bảng hiệu và tăng phòng

2

Nguyễn Thị Thanh

47A8055148

8/10/2017

Khu Phố 1

HOÀNG KIM PHÁT

034/2017/GP/PVHTT-Ka

5

22/8/2017

x

 

 

 

Chuyển tên từ Huỳnh Thanh Toàn

3

Bùi Thị Bạch Tuyết

47A8028398

20/5/2011

Khu Phố 2

THẠCH ĐĂNG

036/2016/PVHTT-Ka

6

27/6/2016

 

x

 

 

 

4

Cty TNHH TMDV DL Bảy Nghĩa

3600925309

9/12/2013

Khu Phố 3

NGHĨA MINH TÂM

21/2015/GP-KA

7

16/10/2015

 

x

 

 

 

5

Công ty TNHH Karaoke Hải Triều

3603058012

6/10/2013

Khu phố 4

HẢI TRIỀU

013/2013/GP-KA

7

22/8/2013

x

 

 

 

 

6

CN DNTN Nguyễn Văn Thịnh

3602400554-001

12/12/2012

Khu phố 4

399

04/2017/GP-KA

9

24/02/2017

 

x

 

 

 

7

CN Cty TNHH MTV Đoàn Huỳnh

3602393025-001

30/7/2012

Khu Phố 4

HƯƠNG QUÊ 2

025/2012/GP-KA

3

24/8/2012

x

 

 

 

 

8

Công ty TNHH Karaoke Gia Gia Bảo

3603320037

13/11/2015

Khu Phố 4

KARAOKE NGỌC THANH

025/2016/GP-KA

9

26/7/2016

 

 

 

 

Đổi tên

9

Lê Thị Dự

47A8057232

2/1/2018

Khu phố 4

KHÁNH NHƯ

004/2018/GP/PVHTT-Ka

5

25/1/2018

x

 

 

 

2018 (Cấp mới)

10

Trần Quang Khẩn

47A8024558

03/01/2010

Khu Phố 5

SÁU KHƯỞNG

0104/PVHTT-Ka

3

6/11/2010

x

 

 

 

 

11

Công ty TNHH MTV  Nhà hàng Vinh Thủy

3603055004

22/5/2013

Khu phố 5

VINH THỦY

10/2017/GP-KA

5

7/4/2017

x

 

 

 

 

12

Công ty TNHHTMDV Thanh Hùng Phương

3602581491

26/11/2013

Khu phố 6

HOÀI CỔ

017/2014/GP-KA

3

25/3/2016

x

 

 

 

 

13

Hộ KD Bu Bu

47A8034204

26/4/2012

K20-21, Võ Thị Sáu, KP 6

BU BU

017/2012/GP-KA

2

30/5/2012

x

 

 

 

 

14

Đỗ Việt Anh

47A8011343

6/11/2013

Khu Phố 7

LAN ANH 1

025/2015/PVHTT-Ka

15

6/12/2015

 

x

 

 

 

15

Đỗ Bá Dũng

47A8026961

09/01/2016

Khu Phố 7

GIA BẢO BẢO

006/2018/PVHTT-Ka

10

21/3/2018

 

x

 

 

Tăng phòng

16

Nguyễn Việt Hải

47A8057394

12/1/2018

Khu Phố 7

HÂN LINH

011/2018/PVHTT-Ka

23

4/5/2018

x

 

 

x

2018 Cấp mới (Đổi tên từ Khánh Tâm sang Hân Linh)

17

Công ty TNHH Vũ Hoài Bảo Quỳnh

3603151124

25/02/2014

Khu phố 7

BẢO QUỲNH

045/2016/GP-KA

14

25/12/2016

 

x

 

 

 

18

Công ty TNHH Hoàng Tân Hòa

3600902774

22/6/2007

Khu phố 7

HOÀNG TÂN HÒA

013/2015/GP-KA

9

01/7/2015

x

 

 

 

 

19

Công ty TNHH Nhà hàng Ngọc Bội

3603135193

21/4/2015

Khu phố 7

NGỌC BỘI

21/2017/GP-KA

18

08/11/2017

x

 

 

 

 

20

Công ty TNHH Kim Hoàng Kim

3603562004

6/6/2018

Khu phố 7

KIM HOANG KIM

13/2018/GP-KA

17

15/6/2018

x

 

 

 

 

21

Phạm Quỳnh Trúc

47A8039840

25/10/2016

K39, Khu phố 7

KIM SONG

074/2016/PVHTT-Ka

21

21/12/2016

x

 

 

 

 

22

Nguyễn Bá Hưng

47A8052237

05/01/2017

66,68,70, Khu phố 7

KOK

 004/GP-PVHTT-Ka.

20

17/01/2017

x

 

 

 

 

Phường Tân Mai: 13 - 8

KP1: 1/5; KP2: 12/10; KP3: 0/5, KP4: 0/5; KP5: 0/5, KP6: 0/5

1

Giang Minh Ngọc Hạnh

47A8005699

05/02/2010

Khu Phố 2

BẢO BẢO NGỌC

017/2015/PVHTT-Ka.

6

24/3/2015

 

x

 

 

 

2

Diệp Thị Kim Cúc

47A8005358

16/6/2010

Khu Phố 2

116

020/2017/GP/PVHTT-Ka

6

29/6/2017

x

 

 

 

 

3

Diệp Thị Minh Nguyệt

47A8000410

06/02/2010

Khu Phố 2

126 (A)

032/2017/GP/PVHTT-Ka

4

15/8/2017

 

x

 

 

 

4

Võ Lâm Minh Khánh

47A800971

8/11/2010

Khu Phố 2

ÂM NHẠC

089/PVHTT-Ka.

6

5/10/2010

 

x

 

 

 

5

Cty TNHH Đi Lên

3600717637

8/12/2009

Khu Phố 2

ĐI LÊN

29/2016/GP-KA

6

15/9/2016

 

x

 

 

 

6

DNTN Karaoke 123

4701001274

09/8/2004

Khu Phố 2

123

11/2017/GP-KA

5

31/7/2017

x

 

 

 

7

DNTN Hương Diễm Quỳnh

3600399127

11/10/2015

Khu Phố 2

 HƯƠNG DIỄM QUỲNH

18/2017/GP-KA

7

01/11/2017

x

 

 

 

 

8

DNTN Hùng Con

3602820950

15/5/2012

Khu Phố 2

RUBY

01/2017/GP-KA

10

25/01/2017

 

x

 

 

 

9

DNTN Karaoke Gia đình 106

3600985788

25/4/2015

Khu Phố 2

KARAOKE 106

232017/GP-KA

5

20/11/2017

 

x

 

 

Tăng phòng

10

DNTN Đức Phước Thịnh

3602331607

31/8/2010

Khu Phố 2

QUỲNH ANH

40/2016/GP-KA

7

28/11/2016

 

x

 

 

 

11

Công ty TNHH Ngọc Thuận Phát

3602616137

25/11/2011

Khu Phố 2

NGỌC THUẬN PHÁT

03/2018/GP-KA

6

17/01/2018

 

x

 

 

 

12

Công ty TNHH Nhà hàng Một Tám Sáu

3602882072

10/10/2017

Khu phố 2

MỘT TÁM SÁU

17/2017/GP-KA

6

01/11/2017

x

 

 

 

 

13

Đào Thị Nguyên Trang

47A8048092

12/8/2015

Khu phố 1

NGUYÊN TRANG

077/2015/PVHTT-Ka

1

15/12/2017

x

 

 

 

 

Phường An Bình: 26 - 3

KP1: 4/10; KP2: 1/5; KP3: 4/10; KP4: 0/5; KP5: 4/10; KP6: 1/5; KP7: 2/5; KP8: 1/5; KP9: 2/5; KP10: 0/5; KP11: 3/10; KP12: 4/10

1

Đinh Trần Anh Khôn

47A8033171

11/02/2011

Khu Phố 1

HOÀNG GIA PHÁT

010/2016/PVHTT-Ka

5

21/3/2016

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Thị Hường

47A8028735

23/6/2010

Khu phố 1

PHONG CÁCH

018/2013/PVHTT-Ka

8

16/5/2013

 

x

 

 

 

3

Trần Tiến Minh

47A8036846

5/3/2017

8+9, Khu phố 1

108.108

015/2017/GP-PVHTT-Ka

16

18/5/2017

 

 

x

 

 

4

Lê Thị Mai Hoa

47A8004896

18/4/2017

Khu phố 1

BẢO BẢO GIA

022/2017/GP/PVHTT-Ka

18

07/7/2017

 

 

 

x

 

5

Nguyễn Văn Khuê

47A8028961

07/9/2010

Khu Phố 2

3868

083/PVHTT-Ka

1

09/4/2011

x

 

 

 

 

6

Đỗ Thị Kim Bằng

47A8030382

12/02/2010

Khu Phố 3

437

039/2016/PVHTT-Ka

11

14/7/2016

 

x

 

 

 

7

Bùi Thị Hương

47A8029205

01/11/2010

Khu Phố 3

64

064/PVHTT-Ka

1

08/12/2010

x

 

 

 

 

8

Phạm Thị Hiền

47A8020831

05/9/2010

Khu Phố 3

NỐT NHẠC XANH

070/PVHTT-Ka

4

09/10/2010

x

 

 

 

 

9

Vũ Văn Mười

47A8028772

07/10/2013

Khu Phố 3

HƯƠNG QUỲNH NHƯ

024/2017/GP-PVHTT-Ka

10

7/11/2017

 

x

 

 

Đổi tên bảng hiệu và tăng phòng

10

Nguyễn Thi Kim Khuyển

47A80318

06/10/2011

Khu Phố 5

THỦY MINH THƯ

018/PVHTT-Ka.

4

09/4/2011

x

 

 

 

 

11

DNTN nhà hàng ca nhạc Pha Lê

3600869541

22/8/2011

Khu Phố 5

PHA LÊ

032/2016/GP-KA

7

15/9/2016

 

x

 

 

 

12

Lê Văn Gia

47A8034233

04/02/2012

Khu Phố 5

MINH GIA HẠNH

046/2014/PVHTT-Ka.

1

25/9/2014

 

x

 

 

 

13

Nguyễn Thị Thúy

47A8040151

25/12/2013

Khu Phố 5

THANH THANH THÚY

043/2015/PVHTT-Ka.

10

19/8/2015

x

 

 

 

 

14

Chu Thị Tẹo

47A8004092

01/10/2010

Khu Phố 6

PHƯƠNG QUỲNH

091/2012/PVHTT-Ka

1

19/10/2012

 

x

 

 

 

15

Trần Tín Diễm

47A8029204

08/10/2010

Khu Phố 7

526

079/PVHTT-Ka.

2

09/10/2010

x

 

 

 

 

16

Nguyễn Đình Lung

47A8031088

11/'02/2011

Khu Phố 7

K8

019/PVHTT-Ka.

5

05/3/2012

x

 

 

 

 

17

Đoàn Thị Hồng

47A8006877

07/4/2010

Khu Phố 8

ĐỨC HUY 2

056/PVHTT-Ka.

3

08/4/2010

x

 

 

 

 

18

Trịnh Hà Trung

47A8006804

11/'02/2010

Khu Phố 9

TRỊNH HÀ TRUNG

0123/PVHTT-Ka.

1

17/12/2010

x

 

 

 

 

19

Trịnh văn Định

47A8001433

4/11/2010

Khu Phố 9

TRỊNH VĂN ĐỊNH

0112/PVHTT-Ka.

2

29/11/2010

x

 

 

 

 

20

Lê Hoàng Thu Hà

47A8038369

05/9/2010

Khu Phố 11

268

020/2015/PVHTT-Ka

19

21/4/2015

 

x

 

 

 

21

Trần Văn Tuấn

47A8031205

04/4/2011

Khu Phố 11

QUỲNH NGUYÊN

039/2014/PVHTT-Ka

1

4/8/2014

 

x

 

 

 

22

DNTN Lúa Việt (Chi nhánh 3)

3600598203 - 003

  26/11/2009

Khu Phố 11

LÚA VIỆT

15/2017/GP-KA

8

05/9/2017

x

 

 

 

23

Trần Ngọc Giàu

47A8033294

01/6/2012

Khu Phố 12

  A NA

006/PVHTT-Ka.

2

18/10/2012

x

 

 

 

 

24

Hoàng Thị Chung

47A8028887

07/8/2010

Khu Phố 12

107

094/PVHTT-Ka.

3

3/10/2012

 

x

 

 

 

25

Nguyễn Thị Tuyết Mai

47A8038344

25/6/2013

Khu phố 12

405

058/2013/PVHTT-Ka.

11

11/5/2015

x

 

 

 

 

26

Cty TNHH An Đệ Nhất

3602220833

20/01/2012

KDC An Bình

HOÀNG GIA

001/GP-KA

9

20/4/2012

x

 

 

 

 

Phường Tam Hiệp: 24 - 2

KP1: 1/5  ; KP2: 3/10 ; KP3: 3/10 ; KP4: 2/5 ; KP5: 1/5  ; KP6: 13/10     ; KP9: 1/5

1

Phạm Thị Quy

47A8006834

06/10/2010

Khu Phố 1

MẮT NGỌC 4

070/PVHTT-Ka.

5

08/7/2012

 

x

 

 

 

2

Lê Thị Mỹ Hạnh

47A8028368

08/9/2010

Khu Phố 2

NGÔI SAO ĐÊM

083/PVHTT-Ka.

6

09/9/2012

 

x

 

 

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

47A8004924

7/12/2010

Khu Phố 2

NHẬT NGUYỆT

028/2016/PVHTT-Ka

2

17/5/2016

x

 

 

 

 

4

Bùi Nguyễn Huỳnh Như

47A8038092

29/11/2016

Khu phố 2

KHÔNG TÊN

069/2015/PVHTT-Ka

5

13/12/2016

x

 

 

x

 

5

Lôi Đắc Nguyên

47A8043212

03/10/2014

Khu Phố 3

A VA TA

052/2014/PVHTT-Ka.

4

27/10/2014

x

 

 

 

 

6

Vũ Dương Thu

47A8028820

06/4/2010

Khu Phố 3

HOÀNG GIA

084/2012/PVHTT-Ka.

2

27/9/2012

x

 

 

 

 

7

Tạ Quang Hùng

47A80187165

15/10/2015

Khu Phố 3

THÙY DU

060/2015/PVHTT-Ka.

3

11/9/2015

 

x

 

 

 

8

Vũ Thị Minh

47A8004444

09/11/2015

Khu Phố 4

162

062/2015/PVHTT-Ka.

13

16/11/2015

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Hải Phương

47A8004824

11/10/2015

Khu Phố 4

161

066/2016/PVHTT-Ka.

11

24/11/2016

 

x

 

 

 

10

Nguyễn Thị Hoài Dung

47A8041416

25/4/2014

Khu phố 5

THỤY DƯƠNG

062/2014/PVHTT-Ka.

3

01/12/2014

x

 

 

 

 

11

Võ Văn Lý

47A8001385

05/02/2010

Khu Phố 6

DÂN CA

005/2018/PVHTT-Ka.

9

19/3/2018

 

x

 

 

 

12

Khương Thúy Vinh

47A8005307

05/3/2010

Khu Phố 6

THÙY DUNG

052/PVHTT-Ka.

5

07/12/2012

 

x

 

 

 

13

Nguyễn Thị Ngọc Phương

47A8006006

05/3/2010

Khu Phố 6

HỒNG NHUNG 4

039/2015/PVHTT-Ka.

11

13/8/2015

 

x

 

 

 

14

Nguyễn Anh Tiến

47A8041525

5/9/2014

Khu Phố 6

ANH TIÊN

015/2018/PVHTT-Ka

7

6/7/2018

 

x

 

 

 

15

Lê Thị Thanh Huyền

47A8009777

06/4/2010

Khu Phố 6

BAM BY

072/PVHTT-Ka.

2

08/3/2012

 

x

 

 

 

16

Lê Xuân Hạnh

47A8004234

06/01/2010

Khu Phố 6

BUM BY

071/2015/PVHTT-Ka.

24

12/10/2015

 

x

 

 

 

17

DNTN Phan Kim Hà

3600357007

22/11/2017

Khu Phố 6

PHAN KIM HÀ

05/2018/GP-KA

6

19/3/2018

 

x

 

 

Đổi chủ

18

Công ty TNHH TMDV Bảy Hoàng

3602125876

24/01/2014

Khu Phố 6

DÂN CA

06/2018/GP-KA

9

20/3/2018

 

x

 

 

 

19

Khương Thị Nghĩa

47A8005306

01/9/2010

Khu Phố 6

HUY HOÀNG 6

036/2017/PVHTT-Ka

10

20/9/2017

x

 

 

 

20

Hồ Thị Hồng

47A8005394

08/7/2010

Khu Phố 6

BẦU TRỜI MỚI

017/2017/PVHTT-Ka.

15

27/6/2017

x

 

 

 

21

Nguyễn Thị Hải Yến

47A8006730

09/10/2010

Khu Phố 6

TUẤN ANH

048/2016/PVHTT-Ka.

8

24/8/2016

 

x

 

 

 

22

Nguyễn Văn Hà

47A8041832

05/6/2014

Khu Phố 6

ANH TUẤN

001/2018/PVHTT-Ka

16

11/1/2018

x

 

 

 

Cấp lại do mất giấy phép

23

Trần Thị Hoa

47A8006770

06/9/2010

Khu Phố 6

THANH SƠN

031/2017/PVHTT-Ka.

16

15/8/2017

x

 

 

 

24

Nguyễn Thanh Phong

47A8046938

25/8/2015

Khu phố 9

979

028/2017/PVHTT-Ka.

8

27/7/2017

 

 

x

 

 

Phường Tân Hiệp: 14 - 3

KP1: 1/5  ; KP3: 4/10 ; KP4: 7/10 ; KP5: 2/5 

1

DNTN Thanh Trâm

4701000808

02/01/2003

Khu phố 1

THANH TRÂM

09/2018/GP-KA

8

03/'5/2018

 

x

 

 

Gia hạn

2

Đỗ Thị Hồng Ly

47A8028403

05/02/2010

Khu Phố 3

GIA GIA

031/PVHTT-Ka.

4

06/12/2012

 

x

 

 

 

3

Lê Minh Hương

47A8031493

04/5/2011

Khu Phố 3

TÁO ĐỎ PHÁT

067/2016/PVHTT-Ka.

8

12/5/2016

x

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thương

47A8030469

9/12/2010

 Khu Phố 3

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

001/PVHTT-Ka.

2

01/01/2011

x

 

 

 

 

5

Phạm Thị Thanh Hương

47A8047927

07/01/2016

Khu Phố 3

PHƯƠNG PHƯƠNG ANH

021/2016/PVHTT-Ka

3

09/5/2016

 

 

 

 

 

6

Phạm Trung Hiến

47A8047142

5/11/2015

Khu Phố 4

VY KHANH

019/2015/PVHTT-Ka.

5

28/9/2015

 

x

 

 

 

7

Nguyễn Thị Dung

47A8017877

06/7/2014

Khu Phố 4

DẠ UYÊN

0340/2016/PVHTT-Ka.

7

19/7/2016

 

x

 

 

 

8

Mai Thị Thu Thủy

47A8003367

20/8/2012

Khu Phố 4

MY MY

006/2018/PVHTT-Ka

20

19/3/2018

 

x

 

 

 

9

Dương Nguyễn Thanh Hà

47A8028957

09/01/2014

Khu Phố 4

ĐAN TRÚC NGUYÊN

002/2016/PVHTT-Ka.

14

13/01/2016

 

x

 

 

 

10

Trần Thị Minh Nguyệt

47A8005340

04/8/2011

Khu Phố 4

ANH THẢO

008/2016/PVHTT-Ka.

9

15/03/2016

 

x

 

 

 

11

Nguyễn Khánh Hiền

47A8002192

06/10/2010

Khu Phố 4

GIA VIÊN

025/PVHTT-Ka.

5

21/6/2010

 

x

 

 

 

12

Công ty TNHH Karaoke Sáu Sáu Bảy Bảy

3603505905

20/11/2017

Khu Phố 4

KARAOKE 6677

27/2016/GP-KA

3

19/12/2017

x

 

 

 

Cấp mới

13

DNTN Sen Vàng

3601433324

21/3/2016

Khu Phố 5

SEN VÀNG

018/2016/GP-KA

7

25/7/2016

x

 

 

 

 

14

Lương Anh Đức

47A8033128

5/11/2011

Khu Phố 5

NHẬT HẰNG

003/2018/PVHTT-Ka.

5

19/1/2018

 

x

 

 

Tăng 2 phòng

Phường Bửu Long: 18 - 7

KP1: 4/5  ; KP2: 7/10 ; KP3: 4/10 ; KP4: 2/10 ; KP5: 1/5

1

Võ Văn Linh

47A806255

05/3/2010

Khu Phố 1

BẢO SƠN 2

016/PVHTT-Ka.

11

05/18/2012

 

x

 

 

 

2

Huỳnh Thị Kim Phụng

47A8004923

05/3/2010

Khu Phố 1

KIM PHỤNG

017/PVHTT-Ka.

12

05/18/2012

 

x

 

 

 

3

Phan Văn Sửu

47A8028436

05/5/2010

Khu Phố 1

PHAN VĂN SỬU

015/PVHTT-Ka.

9

06/11/2010

 

x

 

 

 

4

DNTN Ca Dao

3600622135

26/10/2013

Khu phố 1

CA DAO

027/2013/GP-KA

5

18/10/2013

x

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Lan

47A8005583

07/02/2010

Khu Phố 2

NHỰT HÙNG

026/2015/PVHTT-Ka.

8

6/12/2015

 

x

 

 

 

6

Phạm Tuấn Cương

47A8003371

06/3/2010

Khu Phố 2

DẠ TƯƠNG PHÙNG

063/2016/PVHTT-Ka.

8

16/11/2016

 

x

 

 

 

7

Nguyễn Văn Nguyễn

47A8032160

07/5/2011

Khu Phố 2

KHÔNG TÊN

048/PVHTT-Ka.

2

12/12/2011

 

x

 

 

 

8

Lê Đức Tuấn Anh

47A8034415

3/10/2012

Khu Phố 2

259

0100/PVHTT-Ka.

7

11/02/2012

x

 

 

 

 

9

DNTN Kiều Loan Nguyễn

3603145385

24/01/2014

Khu phố 2

KIỀU LOAN

019/2017/GP-KA

8

11/1/2017

x

 

 

 

10

Cty TNHH Long Nguyễn

3600934744

17/6/2010

Khu Phố 2

HOA VIÊN

011/2012/GP-KA

8

2/10/2012

 

x

 

 

 

11

DNTN Thanh Trâm Phát

3603272697

25/3/2015

Khu Phố 2

THANH TRÂM PHÁT

38/2016/GP-KA

20

07/11/2016

 

x

 

 

 

12

Mai Xuân Anh Hiếu

47A8054411

23/6/2017

Khu Phố 3

MINH MINH ANH

026/2017GP-PVHTT-Ka

2

18/7/2017

 

 

 

x

Từ Nguyễn Anh Khoa

13

Công ty TNHH MTV Phúc Phồn Thịnh

3602741603

01/02/2012

Khu Phố 3

BỬU LONG

011/2016/GP-KA

6

15/9/2016

 

x

 

 

 

14

Công ty TNHH Nhà hàng Sông Thương

3602450594

15/10/2013

Khu phố 3

SÔNG XANH

012/2016/GP-KA

11

17/3/2016

 

x

 

 

 

15

Bùi Tiến Đạt

47A8054260

13/6/2017

Khu phố 3

SÔNG HƯƠNG PHÁT

019/2017/GP-PVHTT-Ka

5

29/6/2017

 

 

 

x

Chuyển tên từ Trần Ngọc Loan

16

Nguyễn Ngọc Long

47A8028784

30/6/2010

Khu Phố 4

NGUYỄN NGỌC LONG

016/2018/PVHTT-Ka.

7

6/7/2018

 

x

 

 

 

17

Lê Thị Bé

47A80071067

07/01/2010

Khu Phố 4

LÊ THỊ BÉ

017/2018/PVHTT-Ka.

6

6/7/218

x

 

 

 

18

CN Cty TNHH Đi Lên

3600717637

25/11/2009

Khu phố 5

ĐI LÊN

030/2016/GP-KA

4

15/9/2016

 

x

 

 

 

Phường Tân Vạn: 3

KP2: 2/5 ; KP3: 1/5

      1           

Huỳnh Hồng Phương

47A8016724

05/4/2012

Khu Phố 2

ĐỒNG HƯNG

0012/PVHTT-Ka

2

05/4/2012

x

 

 

 

 

      2           

Trần Thị Minh Tân

47A8008944

05/3/2010

Khu Phố 2

MINH TÂN

065/PVHTT-Ka

1

08/6/2010

x

 

 

 

 

      3           

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

47A8027134

06/4/2010

Khu Phố 3

K TUẤN

071/PVHTT-Ka

4

08/8/2012

 

x

 

 

 

Phường Trảng Dài  : 26 - 10

KP1: 7/10  ; KP2: 5/10 ; KP3: 5/10 ; KP4: 3/10 ; KP5: 6/10

1

Lê Hữu Sơn

47A8033373

5/12/2011

Khu Phố 1

LÂM HOÀI PHÁT

014/PVHTT-Ka

12

05/7/2012

x

 

 

 

 

2

DNTN Nguyễn Văn Thịnh

3602400554

11/10/2010

Khu phố 1

179

02/2015/GP-KA

9

01/02/2015

 

x

 

 

 

3

Công ty TNHH Nhà hàng Một Hai Sáu

3602168816

11/11/2009

Khu phố 1

126

10/2015/GP-KA

2

25/4/2015

x

 

 

 

 

4

Công ty TNHH Karaoke Kim Tiền

3603420916

11/11/2016

Khu phố 1

KIM TIỀN

07/2017/GP-KA

5

25/3/2017

x

 

 

 

 

5

DNTN An An

3602654090

03/01/2012

Khu Phố 1

NỤ CƯỜI VUI

025/2013/GP-KA

10

10/10/2013

x

 

 

 

 

6

Công ty TNHH MTV Việt Ấn Lộc Lộc Phát

3603445942

27/2/2017

Khu phố 1

KARAOKE CỎ MAY I

25/2017/GP-KA

18

12/12/2017

x

 

 

 

Cấp mới

7

Phạm Xuân Thiều

47A8038894

09/8/2013

Khu phố 1

THÁI DƯƠNG PHÁT

067/2015/PVHTT-Ka

8

19/11/2015

 

x

 

 

 

8

Nguyễn Đình Toàn

47A8028370

05/01/2010

Khu Phố 2

QUỐC THẮNG

031/PVHTT-Ka

4

23/12/2015

x

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Oanh

47A8026841

08/01/2011

Khu Phố 2

HUYỀN OANH

027/2017/GP-PVHTT-Ka

3

19/7/2017

x

 

 

 

 

10

Lưu Thị Anh

47A8039822

18/11/2013

Khu Phố 2

197

069/2015/PVHTT-Ka

1

01/12/2015

 

x

 

 

 

11

Nguyễn Hoàng Tuấn

47A8033042

7/11/2011

Khu Phố 2

HIẾU HIỀN

047/PVHTT-Ka

2

12/12/2011

x

 

 

 

 

12

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hằng Phát

3603231926

01/12/2014

Khu phố 2

NGUYỄN HẰNG PHÁT

043/2016/GP-KA

5

20/12/2016

 

x

 

 

 

13

Huỳnh Thị Cho

47A8050171

20/7/2016

Khu Phố 3

CHÂU TUẤN TUẤN

047/2016/PVHTT-Ka

2

23/8/2016

x

 

 

 

 

14

Trần Đức Trung

47A8052250

1/6/2017

Khu Phố 3

1979

009/GP/PVHTT-Ka

3

14/02/2017

x

 

 

 

 

15

DNTN Minh Huyền

3602272479

16/7/2010

Khu Phố 3

MINH HUYỀN

028/2016/GP-KA

4

8/12/2016

 

x

 

 

 

16

Công ty TNHH TMDV Hòa Nga

3602931509

28/9/2012

Khu Phố 3

HÒA NGA

03/2017/GP-KA

4

22/02/2017

 

x

 

 

 

17

Công ty TNHH MTV Quân Dân

3602391194

08/6/2015

Khu Phố 3

234

045/2016/GP-KA

5

20/12/2016

 

 

 

 

 

18

Trần Thị Minh Nguyệt

47A8005340

06/02/2010

 Khu Phố 4

ANH THẢO

001/PVHTT-Ka

7

01/4/2012

x

 

 

 

 

19

Nguyễn Khánh Hiền

47A8002192

06/01/2010

Khu Phố 4

HIỀN GIA VIÊN

025/PVHTT-Ka

3

06/02/2010

x

 

 

 

 

20

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

47A8012688

30/12/2011

Khu Phố 4

TÁM ĐÁNG

003/PVHTT-Ka

4

31/12/2011

x

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Thu Hồng

47A8026263

19/5/2010

Khu Phố 5

THÚY LIỄU

035/2015/PVHTT-Ka.

4

30/7/2015

 

x

 

 

 

22

Trần Đức Liêm

47A8032314

08/9/2011

Khu Phố 5

DIỆP OANH

018/2016/PVHTT-Ka

4

20/4/2016

x

 

 

 

 

23

Lưu Hữu Cử

47A8006711

01/8/2010

Khu Phố 5

YẾN NGUYỆT

046/2016/PVHTT-Ka

8

22/8/2016

 

x

 

 

 

24

Nguyễn Hạnh Dung

47A8051603

16/11/2016

66A/13, Khu phố 5

SƠN CA

070/2016/PVHTT-Ka

5

12/8/2016

 

 

 

 

 

25

Vũ Thị Thanh Hồng

47A8040340

06/01/2014

Khu phố 5

HOÀNG VÕ

076/2015/PVHTT-Ka

4

23/12/2015

x

 

 

 

26

Công ty TNHH MTV An Phú Thái

3602227885

03/02/2010

Khu phố 5

123

06/2017/GP-KA

11

07/3/2017

x

 

 

 

 

Phường Tân Biên: 8 - 2

 KP2: 2/5; KP5: 2/5; KP8B: 3/5; KP9: 1/5

1

DNTN Đình Ngọc Phát

3602494400

09/5/2011

Khu phố 2

ĐÌNH NGỌC PHÁT

036/2016/GP-KA

5

27/10/2016

 

x

 

 

 

2

Công ty TNHH Hoàng Hà Hoàng

3603509635

29/11/2017

Khu phố 2

KARAOKE HOÀNG HÀ HOÀNG

28/2017/GP-KA

2

20/12/2017

x

 

 

 

 

3

Phạm Thị Kim Đoàn

47A8032027

05/7/2011

Khu Phố 5

Ý NGHĨA

041/2017/PVHTT-Ka.

1

29/9/2017

 

x

 

 

 

4

Nguyễn Huy Cường

47A8030879

03/7/2011

Khu Phố 5

PHÚ GIA HÂN

020/2018/PVHTT-Ka

12

27/6/2018

 

x

 

 

2018 (Gia hạn)

5

Bùi Văn Thành

47A8050087

13/7/2016

Khu phố 8B

SAO BĂNG MAI

021/2018/PVHTT-Ka

4

12/7/2018

 

x

 

 

2018 (Gia hạn + bổ sung thêm 04 phòng)

6

Nguyễn Ngọc Long

47A8047637

20/10/2015

Khu phố 8B

63

022/2018/PVHTT-Ka

3

12/7/2018

 

x

 

 

2018 (Gia hạn)

7

Đặng Trung Hiếu

47A8053365

13/4/2017

172/3, khu phố 8B

HƯƠNG DẠ THẢO

029/2017/PVHTT-Ka

12

28/7/2017

x

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Văn Mịch

47A8040038

7/10/2015

Khu phố 9

 THI VÂN

032/2015/PVHTT-Ka.

1

7/10/2015

x

 

 

 

 

Xã Tam Phước: 16 - 5

Ấp Long Đức 1: 7/6 ; Ấp Long Đức 3: 4/6; Ấp Đồng: 1/3; Ấp Long Khánh: 1/3; Ấp Long Khánh 2: 1/3; Ấp Thiên Bình: 2/3

1

Đặng Thị Hồng Anh

47A8028482

31/5/2010

Ấp Long Đức 1

HỒNG ANH

073/2015/PVHTT-Ka

6

14/12/2015

 

x

 

 

 

2

DNTN Nam Đức Chuẩn

3603003662

28/12/2012

Ấp Long Đức 1

NAM ĐỨC CHUẨN

41/2016/GP-KA

14

01/12/2016

 

x

 

 

 

3

Trần Thị Minh Nguyệt

47A8039873

13/12/13

Ấp Long Đức 1

PHƯỢNG UYÊN

004/2014/PVHTT-Ka

4

09/01/2014

x

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Đức

47A8029900

29/10/2010

Ấp Long Đức 1

LONG SƯƠNG

050/2015/PVHTT-Ka.

9

02/10/2015

 

x

 

 

 

5

Đỗ Thị Ánh Tuyết

47A8028879

07/7/2010

Âp Long Đức 1

BÉ NỊ

044/GP/2017/PVHTT-Ka.

4

10/11/2017

 

x

 

 

 

6

Bùi Thị Thu

47A8029369

04/02/2011

Ấp Long Đức 1

THU

012/PVHTT-Ka.

3

30/3/2011

x

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Tới

47A8039873

13/12/2013

Ấp Long Đức 1

PHƯỢNG UYÊN

010/2018/PVHTT-Ka

4

4/5/2018

 

x

 

 

2018 (Bổ sung thêm 1 phòng nhưng không đủ 20m)

8

Trần Thị Hồng Thu

47A8028771

28/6/2010

Âp Long Đức 3

HỒNG THU

043/2017/GP/PVHTT-Ka.

10

10/10/2017

x

 

 

 

Mất GP

9

DNTN Lan Anh Phát

3800638291-001

7/10/2013

Ấp Long Đức 3

LAN ANH PHÁT

24/2017/GP-KA

7

05/12/2017

 

x

 

 

 

10

DNTN Trung Hùng Phát

3603072602

22/8/2013

Ấp Long Đức 3

TUẤN HÙNG

026/2013/GP-KA

3

15/10/2013

x

 

 

 

 

11

Công ty TNHH MTV Phú Gia Hải

3603317605

03/11/2015

Ấp Long Đức 3

PHÚ GIA HẢI

04/2018/GP-KA

3

22/01/2018

 

x

 

 

 

12

Trương Hồng Phong

47A8028943

15/7/2010

Ấp Đồng

Không

074/PVHTT-Ka.

2

09/7/2012

 

x

 

 

 

13

Phạm Đức Vinh

47A8009426

17/11/2014

Ấp Long Khánh 2

HOA ĐÊM

052/2014/PVHTT-Ka.

5

10/10/2014

 

 

 

 

 

14

Tô Thị Hồng

47A8056587

31/12/2012

Ấp Long Khánh

ĐÔNG THI

022/2016/PVHTT-Ka

2

5/10/2016

 

x

 

 

 

15

Lưu Trung Khanh

47A8036248

20/10/2015

Ấp Thiên Bình

HOÀNG HOÀNG HUY

061/2015/PVHTT-Ka.

1

13/11/2015

 

 

 

 

 

16

CN I DNTN Lục Kiều Nga

3600813027-001

22/7/2010

Ấp Thiên Bình QL51

LỤC KIỀU NGA

034/2016/GP-KA

9

28/9/2016

 

x

 

 

 

Xã Hóa An: 12 - 3

Ấp An Hòa: 3/6; Ấp Bình Hóa: 2/3; Ấp Cầu hang: 2/6; Ấp Đồng Nai: 4/6; Ấp 4: 1/3

1

Tạ Duy Tuấn

47A8028418

24/5/2010

Ấp An Hòa

TUẤN DUY

053/PVHTT-Ka.

3

13/7/2012

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Minh Châu

47A8032335

27/5/2015

Ấp An Hòa

D.C

074/2015/PVHTT-Ka

5

18/12/2015

 

 

x

 

 

3

Vũ Thị Hải Anh

47A8044039

15/02/2015

Ấp An Hòa

8189

012/2018/PVHTT-Ka.

6

21/5/2018

 

x

 

 

2018 (gia hạn + tăng 01 phòng)

4

Nguyễn Thị Hiền

47A043836

17/11/2014

Ấp Bình Hóa

HỒNG NGỌC

059/2014/PVHTT-Ka.

3

20/11/2014

 

 

 

 

 

5

Phạm Thị Mỹ Yến

47A8021701

07/6/2010

Ấp Cầu hang

MỸ YẾN

075/PVHTT-Ka.

3

09/6/2010

x

 

 

 

 

6

Nguyễn Thị Kim Anh

47A8044717

06/02/2015

Ấp Cầu hang

KHÔNG

012/2015/PVHTT-Ka.

3

09/3/2015

 

 

 

 

 

7

Huỳnh Thanh Tuấn

47A8028630

14/6/2010

36A, Ấp 4

PHƯƠNG THÙY LINH

039/2017/PVHTT-Ka.

5

26/9/2017

x

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Thanh Phong

47A8033632

06/6/2016

Ấp Đồng Nai

NHƯ KIỀU

032/2016/PVHTT-Ka

3

13/6/2016

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Quốc Dũng

47A8014840

16/4/2012

Ấp Đồng Nai

NGỌC SÁNG

035/2014/PVHTT-Ka.

5

16/7/2014

x