Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 5/6/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 5/6/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

30/5/2022

- 17:00

Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Tín nghĩa.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan


Thứ ba

01/6/2022


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan


- 9:00

Nội dung: Làm việc với Khu bảo tồn TNVH Đồng Nai về công tác tổ chức giải 3 môn phối hợp.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh- 14:00

Nội dung: Họp Ban biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh tại Ban Tuyên giáo TU.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân 


Thứ tư

02/6/2022


- 8:00

Nội dung: Làm việc với các sở, ngành về công tác XHH sân vận động.
Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh

- 8:00

Nội dung: Họp rà soát nội dung tham mưu xây dựng hồ sơ bảo vật quốc gia tại Bảo tàng.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân 


- 8:00

Nội dung: Dự Giao ban kinh tế - xã hội tháng 6/2022.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan


 

- 8:00

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Thứ năm

3/6/2022


- Cả ngày

Nội dung: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức cho CB chủ chốt tại Tỉnh uỷ.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


- Cả ngày

Nội dung: Làm việc với Đoàn liên ngành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung "Dân giám sát, dân thụ hưởng".


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Bảo tàng Đồng Nai

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan 


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 Thứ sáu

4/6/2022


- Cả ngày

Nội dung: Đi công tác An Giang (đến hết ngày 6/6).

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Cục Di sản văn hóa về điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Núi Chứa Chan.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân 


- 8:00

Nội dung: Dự khai mạc Hè và khai mạc giải bơi thanh thiếu niên tỉnh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh 


- 8:00

Nội dung: Dự khảo sát và làm việc với Cục DSVH về điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tich núi Chứa Chan.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân ​


  Thứ bảy

5/6/2022

 
Chủ nhật

5/6/2022

 

 

  ​​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/21/2022 2:53 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 6/21/2022 2:55 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen