Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

11/4/2022


- Cả ngày

Nội dung: Nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ ba

12/4/2022


- 8:00

Nội dung: Giao ban.- 16:30

Nội dung: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


Thứ tư

13/4/2022


- 8:00

Nội dung: Họp Tổ giúp việc Tổng kết nghiên cứu thực tiển.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


 

- 13:30

Nội dung: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo tại Tỉnh ủy.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng​​


- 14:00

Nội dung: Họp báo cáo về công tác quản lý di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân

Thứ năm

14/4/2022


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Định Quán.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình​

- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


Thứ sáu

15/4/2022


- 8:00

Nội dung: Dự kì họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng​​​


  


Thứ bảy

16/4/2022

 

 


Chủ nhật

17/4/2022

 

 

  


​​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/13/2022 10:30 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 4/13/2022 10:30 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen