Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM 2022 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM 2022 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

27/12/2021


- 8:00

Nội dung: Họp giao ban

- 10:00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng- 13:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Đảng ủy Công an tỉnh

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 14:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Long Thành

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 14:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Đảng tại Thành ủy thành phố Biên Hòa

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


Thứ ba

28/12/2021


- 7:30

Nội dung: Dự Lễ tôn vinh, tuyên dương các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Thành ủy Long Khánh

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


- 8:00

Nội dung: Họp khoanh vùng bảo vệ di tích Đình An Lợi - Long Thành

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 9:00

Nội dung: Dự kí kết hợp tác với tỉnh Champasak

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình- 14:00

Nội dung: Họp Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


Thứ tư

29/12/2021


- 8:00

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở


 

- 14:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Đảng ủy Công ty Cao su

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


Thứ năm

30/12/2021


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Xuân Lộc

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Ban QLDA tỉnh và Sở TC về tiền bản quyền tượng Nguyễn Hữu Cảnh

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Đảng tại Huyện ủy huyện Vĩnh Cửu

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình

- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 

- 14:00

Nội dung: Làm việc với Tạp chí Truyền thống và Phát triển

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân

 

Thứ sáu

31/12/2021


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Cẩm Mỹ

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


  


Thứ bảy

01/01/2022

 


 

  

 

Chủ nhật

02/01/2022

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/14/2022 9:26 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/14/2022 9:26 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen