Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

20/12/2021


- 9:00

Nội dung: Họp BGĐ Sở nghe Phòng KHTC báo cáo tình hình kinh phí năm 2021


- 10:00

Nội dung: Họp BGĐ Sở nghe Phòng TCHC báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2022

Thứ ba

21/12/2021


- 8:00

Nội dung: Họp Cơ quan Văn phòng Sở

Thứ tư

22/12/2021


- 8:00

Nội dung: Làm việc với huyện Tân Phú về dự án trùng tu, tôn tạo Đền thờ Hùng Vương

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


 

- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


Thứ năm

23/12/2021


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tại Hội trường Tỉnh ủy (Hội nghị trực tuyến)

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 

- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biển đảo tại Hội trường Tỉnh ủy

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng, PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh

 

Thứ sáu

24/12/2021


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Nhơn Trạch

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Định Quán

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Tân Phú

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


  

- 14:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Trảng Bom

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


- 14:00

Nội dung: Tham gia Đoàn kiểm tra NQ, CT của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Thống Nhất

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân

Thứ bảy

25/12/2021

 


 

  

 

Chủ nhật

26/12/2021

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/10/2022 3:06 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/10/2022 3:06 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen