Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2021 (Từ ngày 6/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2021 (Từ ngày 6/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

6/12/2021


- Cả ngày

Nội dung: Dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Dự Diễn đàn trực tuyến về công nghệ 4.0

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân

Thứ ba

7/12/2021


- Cả ngày

Nội dung: Dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng

Thứ tư

8/12/2021

 

- Cả ngày

Nội dung: Dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


 Thứ năm

9/12/2021


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị về công tác xây dựng Đảng tại Hội trường Tỉnh ủy

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


 

Thứ sáu

10/12/2021

 

- 7:30

Nội dung: Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình 7
Người chủ trì: ​PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị tập huấn về thủ tục hành chính liên thông một cửa

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


  Thứ bảy

11/12/2021

 


 

  

 

Chủ nhật

12/12/2021

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/10/2022 2:46 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/10/2022 2:46 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen