• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

ĐOÀN THỂ

Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 23/02, tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom diễn ra Hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua số 1. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Ngọc Loan – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Văn phòng của hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông và Cụm thi đua số 1 gồm thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành.

27-2-2023 (4).jpg
Quang cảnh Hội Nghị

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Lệ Thủy - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trảng Bom - Trưởng Cụm thi đua số 1 đã thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hoá và Thông tin năm 2023; Kế hoạch tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông năm 2023; dự thảo bảng điểm thi đua...

27-2-2023 (3).jpg
Các đơn vị cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị trong cụm thi đua thực hiện ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Bình An​