• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/7/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Trảng Bom tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Thông tin và Truyền thông (TTTT) trong 6 tháng đầu năm 2022

21-7-2022 (10 (5).jpg
​Hội nghị sơ kết công tác ngành VHTTDL và ngành TTTT 6 tháng đầu năm 2022

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Sơn Hùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo ngành VHTTDL có bà Lê Thị Ngọc Loan –TUV, Giám đốc Sở VHTTDL, lãnh đạo ngành Thông tin Truyền thông có ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở TTTT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết về các hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2022 của hai ngành VHTTDL, TTTT.

21-7-2022 (10 (3).jpg
Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đồng Nai nói riêng và cả nuớc nói chung đã trãi qua thời kỳ hết sức khó khăn và nhiều thách thức; đặc biệt là sự tác động nghiêm trọng, tàn phá nặng nề, chưa từng có do đại dịch Covid 19 gây ra. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, sự hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, ngành VHTTDL và TTTT đã từng buớc vuợt qua khó khăn, thách thức; thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với cán bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hai ngành VHTTDL và TTTT cũng đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, kích thích nền kinh tế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn…

21-7-2022 (10 (2).jpg
Ông Nguyễn Sơn Hùng  - TUV, PCT UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của cả hai ngành VHTTDL và TTTT không chỉ trong năm 2022, mà còn trong cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo. Đánh dấu sự đoàn kết, chủ động phối kết hợp trong việc điều hành chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn giữa hai đơn vị.

21-7-2022 (10 (4).jpg
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Từ các hoạt động thực tiễn và kết quả công tác ở mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, để sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là các nguyên nhân chủ quan); chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh, để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, giúp hai ngành hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Trọng Thể