• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

11/4/2022


- Cả ngày

Nội dung: Nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ ba

12/4/2022


- 8:00

Nội dung: Giao ban.- 16:30

Nội dung: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


Thứ tư

13/4/2022


- 8:00

Nội dung: Họp Tổ giúp việc Tổng kết nghiên cứu thực tiển.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


 

- 13:30

Nội dung: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo tại Tỉnh ủy.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng​​


- 14:00

Nội dung: Họp báo cáo về công tác quản lý di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân

Thứ năm

14/4/2022


- 8:00

Nội dung: Tham gia Đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Định Quán.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình​

- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


Thứ sáu

15/4/2022


- 8:00

Nội dung: Dự kì họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng​​​


  


Thứ bảy

16/4/2022

 

 


Chủ nhật

17/4/2022

 

 

  


​​​​​​​​​​​​​​