Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
chuyển hồ sơ tại nhà.jpg
chuyển hồ sơ tại nhà
567 x 37050 KB
dịch vụ công quốc gia.png
dịch vụ công quốc gia
800 x 414220 KB
hành chính cong ngung hoat dong.png
hành chính cong ngung hoat dong
2030 x 11462763 KB
HÌNH ẢNH 28-03-2020 LÚC 17.37 2.jpeg
HÌNH ẢNH 28-03-2020 LÚC 17.37 2
1271 x 647121 KB
khau trang.jpg
khau trang
1125 x 630179 KB
ngat ket noi.jpg
ngat ket noi
500 x 30045 KB
nộp hồ sơ mùa dịch.jpeg
nộp hồ sơ mùa dịch
599 x 37067 KB
nop hs truc tuyen.jpeg
nop hs truc tuyen
500 x 28547 KB
phòng chong corona.jpg
phòng chong corona
1500 x 844239 KB
qunag cao thuoc.jpg
qunag cao thuoc
750 x 50825 KB
quyết định công bố iso.jpg
quyết định công bố iso
1244 x 888432 KB
tạm ngưng cấp TTHC.jpg
tạm ngưng cấp TTHC
500 x 37557 KB
trung tâm hành chính công phuc vu lại.jpg
trung tâm hành chính công phuc vu lại
800 x 480393 KB
Trung tâm hành chính công tỉnh.jpg
Trung tâm hành chính công tỉnh
2560 x 15361007 KB