• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

GIA ĐÌNH

Trang bị, hỗ trợ tủ sách và bộ đồng phục cho các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức bàn giao, trang bị hỗ trợ 30 tủ sách và sách, tài liệu tuyên truyền; 300 bộ đồng phục (áo, nón) cho các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện. thành phố trong tỉnh. Các hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình đã hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở; kịp thời can thiệp và xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình...

22-7-2022(8).jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2022​​, toàn tỉnh tiếp tục nhân rộng và duy trì 3.006 mô hình gia đình (935 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 884 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 59 Câu lạc bộ “Nam giới nói không với bạo lực gia đình; 1.128 Địa chỉ tin cậy cộng đồng). 

22-7-2022(7).jpg

Hoạt động của các mô hình phòng, chống bao lực gia đình đã giúp các ngành chức năng và đoàn thể các cấp tiếp nhận thông tin các vụ bạo lực gia đình và tiến hành can thiệp, hòa giải qua đó góp phần giảm đáng kể những tổn hại vật chất, tinh thần cho nạn nhân, đồng thời ổn định trật tự xã hội ở khu dân cư./.

Nguyễn Trần Kiệt