• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

DU LỊCH

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch tại Thông tư 120 của Bộ Tài Chính

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trong đó, có nội dung dành cho lĩnh vực du lịch, cụ thể:

4-1-2022 (1).JPG

Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch (quốc tế/nội địa/tại điểm): Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, chi tiết như sau:

Nội dung

Mức phí cũ

Mức phí thẩm định mới theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 (giảm 50%)

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 Cấp mới: 3.000.000 đ/giấy phép

 Cấp đổi: 2.000.000đ/giấy phép

 Cấp lại: 1.500.000đ/giấy phép

 Cấp mới: 1.500.000 đ/giấy phép

 Cấp đổi: 1.000.000đ/giấy phép

 Cấp lại: 750.000đ/giấy phép

3. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa (bao gồm: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại)

 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại: 650.000đ/thẻ

 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại: 325.000đ/thẻ

4. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại: 200.000đ/thẻ

Cấp mới, cấp đổi, cấp lại: 100.000đ/thẻ

Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư 120 sẽ thực hiện theo thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế  (nếu có).
Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành 3 thông tư (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020; Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020; Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021) về việc hỗ trợ phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch.
Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 3 doanh nghiệp du lịch và 36 hướng dẫn viên được áp dụng chính sách hỗ trợ này./.
Đặng Hằng ​