• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa 2021-2026

Chiều 12/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã tổ chức đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL, giai đoạn 2021-2026. Tại điểm cầu chính có sự tham dự của các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TTDL. Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan
 13-10-2021.jpg

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa Bộ VHTT&DL và Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2016-2021; đồng thời thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, những năm qua hai bên đã phối hợp xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động trên lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - thể thao hoặc nhà văn hoá (đạt tỷ lệ khoảng 96,5%); 78.273 làng, thôn, bản, ấp...có nhà văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các thiết chế từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nếp sống văn hóa dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Bộ VHTT&DL báo cáo chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2026. Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM... đã có nhiều trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh là tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch Covid-19; tổ chức chức các hoạt động văn hóa online trong công chức, viên chức, người lao động; giải pháp xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc, những vấn đề đặt ra trước bối cảnh đại dịch Covid-19 để ổn định cuộc sống trong tình hình mới...

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL đã ký kết chương trình xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CC-VC-CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 với các nội dung: tuyên truyền, vận động CC-VC-CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CC-VC-CNLĐ… hai bên đã trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp VHTT&DL và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Đỗ Văn Chiến lưu ý, trong giai đoạn 2021-2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL cần tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp để hấp dẫn đoàn viên, người lao động; cần nghiên cứu tổng thể để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; có chính sách ưu đãi cho CC-VC-CNLĐ khi tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của hai bên để nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CC-VC-CNLĐ…/.

Trần Thu Hiền