• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Chủ nhiệm Chương trình 1 (Phong trào TDĐKXDĐSVH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019.

IMG_1478.JPG đ.c Đào Văn Phước Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo.JPG
Đ.c Đào Văn Phước Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức 10.075 cuộc tuyên truyền, cấp phát hơn 20 ngàn tài liệu, tờ rơi; vận động hơn 1 ngàn đối tượng điều trị thay thế Methadone tại các trung tâm, đưa hơn 300 đối tượng cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, phối hợp giới thiệu việc làm cho 40 đối tượng. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 120 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà tình thương, 20 xe đạp và 40 phần quà.

Phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn được đẩy mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Góp phần xây dựng danh hiệu ấp, khu phố văn hoá năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ đề ra.  Cụ thể có 937/962 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 97,4%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (NQ: trên 90%). Trong năm UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TBXH  tổ chức triển khai chương trình xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm đạt kết quả có 168/170 xã, phường, thị trấn thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, đạt tỷ lệ 98,82%. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đề nghị UBMTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình khu nhà trọ công nhân lao động “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, khu dân cư an ninh trật tự; tổ chức kiểm tra, bình xét công nhận gia đình văn hóa, ấp khu phố văn hóa gắn với kiểm tra, xét thực hiện chương trình 4 giảm…

IMG_1456.JPG đ.c Đào Văn Phước Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen.JPG
Đ.c Đào Văn Phước Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen


Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019.

Anh Thơ