• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo tỉnh Đồng Nai năm 2019

Từ 02-08/12 tại Nhà Khách 71, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Tôn giáo tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019 cho 250 cán bộ các cán bộ thuộc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, phòng, ban đoàn thể cấp huyện, thành phố làm công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh ( trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

images2249106_Anh_1.jpg

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu tham gia lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên đến từ Họ viện Chính trị Quốc gia, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… trình bày các Chuyên đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng và nghiệp vụ công tác tôn giáo bao gồm: Tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo; chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước hiện nay - những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo ở Đồng Nai; An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay –những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo; Công giáo ở Việt Nam hiện nay; Tin lành ở Việt Nam; Phật giáo ở Việt Nam; Luật Tín ngưỡng tôn giáo…đồng thời,  trao đổi, giải đáp những vấn đề học viên quan tâm.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thực hiện tốt hơn công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                                 Hoàng Anh