• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Ngày 21/11/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm triển khai Nghị định số 89/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có ông Lương Hồng Quang - Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng, Văn phòng chủ tịch nước; Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng; ông Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng vụ pháp chế

nsnd.jpg

Từ khi triển khai nghị định đến nay, đã tổ chức được 02 đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, cụ thể: Trong đợt xét tặng lần thứ 8 (2015), Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 102 nghệ sĩ ưu tú và danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 379 nghệ sĩ. Trong đợt xét tặng lần thứ 9 (2018) Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 84 nghệ sĩ ưu tú và danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 307 nghệ sĩ. Việc trao tặng danh hiệu vinh dự cao quý của Nhà nước cho các nghệ sĩ đã góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ “Những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” hết mình cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, say mê trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, để có nhiều chương trình, tác phẩm, tiết mục nghệ thuật có giá trị phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số những vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy cần phải tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định để trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tại Hội nghị có một số ý kiến cho rằng cần quy định phải có 90% thành viên Hội đồng dự họp mới được tổ chức họp và nên bỏ quy định những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu. Như vậy sẽ tăng thêm tính trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham dự cuộc họp. Một số ý kiến còn cho rằng: Tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp nên giảm xuống còn 75% hoặc phải đạt ít nhất 80% số phiếu bầu đồng ý vì trong lĩnh vực nghệ thuật khó đạt được tính thống nhất tuyệt đối trong đánh giá tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu nên để đạt được tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng là rất khó khăn. Với quy định như vậy, tại Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước, các hồ sơ chỉ 02/15 thành viên không đồng ý là không đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước; tại Hội đồng cấp Nhà nước, các hồ sơ chỉ 03/21 thành viên không đồng ý là cũng không đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu.

Xuất phát từ thực tiễn qua các đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trên tinh thần tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, của những người trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát lại các quy định của Nghị định số 89, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP cho phù hợp hơn trong tình hình thực tiễn hiện nay./.

                                                                                                                                   Trần Nhung - QLVHTTDL