• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình

Nhằm kịp thời nắm bắt, cập nhật kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật, trao đổi, tiếp thu, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương, giúp cán bộ, công chức cập nhật kịp thời những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở triển khai đúng quy định. Trong hai ngày 12/9 và 13/9/2019, tại Hội trường Thư viện tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Hội nghị đã thu hút hơn 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Bà Đặng Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị

TAP HUAN QLNN 2019-1.jpg
Các nội dung được triển khai đến học viên bao gồm Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaok, dịch vụ vũ trường; Nghị định  số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào Thể dục Thể thao của quần chúng; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thể dục Thể thao sửa đổi năm 2018; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Văn bản số 697/VHCS-NSVH ngày 08/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ ngày 29/01/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về việc triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tập huấn kỹ năng khai thác cổng du lịch thông minh.

TAP HUAN QLNN 2019.jpg
Thông qua Hội nghị đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa các cấp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

                                                                                                                                                             Bình An