• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

VĂN HÓA

Thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch khu danh thắng Đá chồng Định Quán

Vừa qua, UBND huyện Định Quán đã tổ chức cuộc họp về việc xác định vùng bảo vệ khu di tích danh thắng Đá Ba Chồng. Di tích Đá chồng Định Quán được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia theo Quyết định số 1288/VH-QĐ ngày 16/11/1988 và được khoanh vùng bảo vệ khu vực 1 với tổng diện tích là 97.500m2, khu vực 2 thêm 500m từ khu vực 1. Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4044/UBND-CNN về việc lập hồ sơ dự án môi trường The Coi, huyện Định Quán. Trong đó, giao UBND huyện Định Quán chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng Đá Ba Chồng phục vụ cho công tác mời gọi đầu tư dự án nói trên.

12. Danh thang  Đá Ba chồng Định Quán.jpg

Việc điều chỉnh khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Đá chồng Định Quán để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 9/8/2016 của UBND tỉnh), đồng thời nhằm khai thác có hiệu quả giá trị di tích danh thắng trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ việc mời gọi đầu tư dự án du lịch tiểu khu Đá chồng Định Quán là phù hợp.

03.jpg
Trong suốt cuộc kháng chiến dài 30 năm. Định Quán là một phần quan trọng của Chiến khu Đ, Đá Chồng đã chứng kiến sự hình thành, phát triển, trú quân, triển khai chiến đấu của lực lượng cách mạng. Ngày nay, với vẻ đẹp kỳ diệu, quần thể Đá Chồng là một cảnh quan tuyệt đẹp được thiên nhiên ưu đãi cho con người. Tương lai không xa khu danh thắng Đá chồng Định Quán khi được đầu tư, tôn tạo sẽ góp phần làm cho cảnh quan thiên nhiên ngày càng tươi đẹp, là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn./.​

Trần Nhung