• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Huyện Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 21/3/2019, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tân Phú đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Võ Tuấn Dũng – Phó Bí thư huyện - Chủ tịch UBND - Trưởng ban BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tân Phú. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí đã đánh giá cao về chất lượng hoạt động của Phong trào trong năm 2018, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình cho Phong trào trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến tất cả ban ngành, đoàn thể, nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng Phong trào một cách toàn diện gắn với Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phải có sự phối hợp với các ban ngành, Ban chủ nhiệm các chương trình trong phát huy những kết quả đạt được năm 2018 đề ra những giải pháp sát thực hơn đưa phong trào của huyện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết mà huyện uỷ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong Phong trào. Đặc biệt năm 2019 triển khai thực hiện việc hợp nhất các Ban chỉ đạo trong đó có Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện và cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10484/UBND-KGVX ngày 03/10/2018. Do đó yêu cầu cơ quan thường trực BCĐ Phong trào (Phòng Văn hoá - Thông tin huyện) khẩn trương tham mưu và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ Phong trào sau khi hợp nhất; chủ nhiệm các chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động đồng thời hướng dẫn các xã triển khai thực hiện.
IMG-9277.JPG
Toàn cảnh Hội nghị

Đối với Chương trình 1 và 4 tiếp tục triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện việc đăng ký, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Ấp văn hoá” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện phối hợp với UBND các xã  hướng dẫn các ấp xây dựng quy ước ở khu dân cư đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Yêu cầu quy ước phải ngắn gọn dễ hiểu để mọi người dân đều biết và thực hiện tốt.

Đối với Thường trực Ban Chỉ đạo các xã cần bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá các ấp đảm bảo nhu cầu cho nhân dân đến tham gia các hoạt động. đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao cho các tầng lớp nhân dân tham gia.IMG-9283.JPG

Ông Bùi Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị UBND huyện đã tặng giấy khen cho 66 tập thể, 245 cá nhân đã có nhiều thành tích trong Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018. Bên cạnh đó UBND huyện còn tặng Bằng công nhận cho 19 ấp, khu phố đạt 3, 5, 10 và 15 năm liền đạt và giữ vững ấp, khu phố văn hoá./.   

                                                  Anh Thơ