• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai họp giao ban phiên đầu tiên sau hợp nhất 18 tổ chức phối hợp liên ngành

Sáng ngày 26/7/2018, tại phòng họp trụ sở Khối nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào sau thi thực hiện hợp nhất 18 tổ chức phối hợp liên ngành.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Giao ban BCĐ.JPG
Bà Nguyễn Hòa Hiệp - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Văn Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào đã báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu thực hiện hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành vào Ban chỉ đạo Phong trào: xin ý kiến về Dự thảo quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, việc thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo…

Kết luận cuộc họp, Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch hoàn thiện Dự thảo quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành; Chấp thuận đề xuất thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo; thống nhất giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tham mưu xây dựng dự thảo hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện dự thảo trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời lấy ý kiến của các huyện, thị xã long Khánh, thành phố Biên Hòa, trên cơ sở đó triển khai thực hiện./.

                                                                                         

                                                                                                        Nguyễn Xuân