• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ - ĐOÀN TNCS HCM VÀ CÁC HỘI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Sáng ngày 26/4/2018, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.
 

2.jpg
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Hội nghị​

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL đã chủ trì, triển khai và quán triệt các nội dung liên quan đến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

1.jpg
Đồng chí Lê Kim Bằng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Kim Bằng nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” là quyết sách có ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thống tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, các Tổ tham mưu căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, tham mưu đề xuất Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 trong toàn ngành (hoàn thành Đề án trong tháng 5/2018 để trình Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xem xét, quyết định).

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Bằng đã quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành kiên định tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, an tâm công tác, không dao động trước các nguồn tin không chính thống; đảm bảo hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao./.

                                                                                               (Thùy Linh Vũ)​