• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Huyện Thống Nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 16/3/2018, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 TK TDDK Thong Nhat 2017 .JPG

Đến dự và phát biểu chỉ đạo ông Trần Văn Chiến – Phó bí thư - Chủ tịch UBND - Trưởng ban BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Thống Nhất. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí đã đánh giá cao về chất lượng hoạt động của Phong trào trong năm 2017, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tập thể, cá nhân cho Phong trào trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến tất cả ban ngành, đoàn thể, nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng Phong trào một cách toàn diện. Phải có sự phối hợp với các ban ngành, Ban chủ nhiệm các chương trình trong phát huy những kết quả đạt được năm 2017 đề ra những giải pháp sát thực hơn đưa phong trào của huyện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết mà huyện uỷ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong Phong trào.

Tại Hội nghị UBND huyện đã tặng giấy khen cho 40 tập thể, 46 gia đình và 40 cá nhân đã có nhiều thành tích trong Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017. Bên cạnh đó còn tặng giấy khen cho 4 tập thể đã có nhiều đóng góp trong việc vận động người dân treo cờ theo khuân mẫu chung đẹp và đạt tỷ lệ cao. 

                                                                                   Anh Thơ