• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Người dân ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch có thể làm thủ tục thế chấp đất đai ở Biên Hoà

 

Từ ngày 1/7/2017, tỉnh Đồng Nai đã thí điểm mô hình phi địa giới hành chính tại Biên Hoà, theo đó, người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ giữa Một cửa Biên Hoà và Trung tâm Hành chính công khi thực hiện các thủ tục.

images553114_V6b.jpg 

Trước đây, khi làm các thủ tục hành chính về đất đai hoặc đo vẽ, đăng ký thế chấp, xoá thể chấp, chuyển nhượng (chỉnh lý trang 4), người dân chỉ có thể thực hiện tại Bộ phận Một cửa nơi có đất.  Nay với mô hình phi địa giới hành chính, người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ giải quyết một số thủ tục đất đai tại Bộ phận Một cửa nào thuận tiện nhất cho mình.

Sau thời gian thí điểm, mô hình "tăng lựa chọn" đã thực sự mang lại nhiều tiện lợi cho người dân, đặc biệt là các khu vực Long Bình Tân, Phước Tân, Tam Phước...bớt được một quãng đường dài di chuyển và chờ đợi.

2_138319.jpg

Từ ngày 01/12/2017, mô hình này được mở rộng cho các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Người dân khi thực hiện thủ tục đo vẽ, đăng ký thế chấp, xoá thế chấp thửa đất trên các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, và thành phố Biên Hoà, có thể lựa chọn làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công, hoặc Bộ phận Một cửa huyện, thành phố.

unnamed_5.jpg

Ngoài ra, đối với thành phố Biên Hoà, người dân vẫn tiếp tục có thể lựa chọn thực hiện thủ tục chuyển nhượng chỉnh lý trang 4 tại Trung tâm Hành chính công hoặc Một cửa Biên Hoà. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thiện hệ thống chia sẻ thông tin điện tử giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế các cấp, từ đó tiếp tục mở rộng mô hình này cho các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh và các thủ tục đất đai khác./.

Trong Thể